E-biznes

Nasza ocena:

5
Pobrań: 574
Wyświetleń: 3031
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
E-biznes - strona 1 E-biznes - strona 2 E-biznes - strona 3

Fragment notatki:

E-biznes (biznes elektroniczny) to coraz częściej stosowane sposób prowadzenia działalności gospodarczej. Jest on realizowany przy użyciu nowoczesnych technologii telekomunikacyjnych i komputerowych, w szczególności aplikacji internetowych.
Termin ten został po raz pierwszy wykorzystany w 1995 r.przez firmę IBM (sprzedaż komputerów .
www.themegallery.com Company Logo
Często utożsamia się e-biznes z prowadzeniem sprzedaży czy dystrybucją przez Internet.
E-biznes jest jednak pojęciem szerszym, ponieważ obejmuje komunikację realizowaną za pośrednictwem sieci między producentami, dystrybutorami, pośrednikami i odbiorcami produktów lub usług rynkowych
Z pojęciem biznesu elektronicznego (e-business) łączą się zarówno bardziej ogólne zagadnienia:
_ elektronicznego handlu (e-commerce), _ elektronicznego przedsiębiorstwa (e-enterprise),
_ elektronicznej gospodarki (e-economy),
_ a nawet elektronicznego społeczeństwa (esociety),czy
_ elektronicznego rządu (e-government),
_ jak również bardziej szczegółowe, takie jak: banking czy e-learning
Według najszerszej pojęciowo definicji: "Biznes elektroniczny obejmuje wszystkie procesy biznesu przeprowadzane elektronicznie. Od wielu lat informatyka jest głównym medium i częścią procesów biznesu niemal w każdej firmie. Biznes elektroniczny nie polega wyłącznie na przeprowadzeniu transakcji elektronicznie, ale dotyczy takie wszystkich procesów prowadzących do takiej transakcji"
U podstaw elektronicznego biznesu leży dążenie do:
_ zastąpienia formalnych i nieformalnych dokumentów papierowych dokumentami elektronicznymi i zorganizowanie obrotu nimi na drodze elektronicznej;
_ zorganizowanie interakcji międzyludzkich za pomocą mediów elektronicznych zamiast bezpośrednich spotkań.
Najważniejsze czynniki warunkują cerealizację zadań e-biznesowych
_ aspekty techniczne (infrastrukturę telekomunikacyjną, infrastrukturę bezpieczeństwa, dostępność technologii);
_ kwestie standaryzacji (technologii informatycznych i komunikacyjnych, dokumentów gospodarczych i procesów wymiany handlowej);
_ aspekty prawne (uregulowania dotyczące handlu elektronicznego, podpisu elektronicznego, praw autorskich, obrót międzynarodowy, podatki i cła);
_ aspekty społeczno-ekonomiczne (natura produktów i usług, relacje firm z pracownikami, klientami, partnerami, administracją itp.);
_ aspekty polityczne (jakość stanowionych rozwiązań prawnych i administracyjnych wspierających lub ograniczających rozwój nowoczesnych przedsiębiorstw wirtualnych);
_ aspekty edukacyjne (szkoleniowe, rozwój społeczeństwa informacyjnego)
Do technologii i rozwiązań e-biznesowych można zaliczyć zarówno technologie internetowe wykorzystywane przez wszystkich internautów, takie jak www, e-mail, ftp, VoIP, oraz dedykowane dla e-biznesu, zintegrowane rozwiązania informatyczne, np. systemy CRM, systemy oparte na zintegrowanym łańcuchu dostaw.

(…)

… lokalnej.
Gospodarka elektroniczna
_Gospodarka elektroniczna obejmuje wymianę produktów i usług, transfer funduszy w publicznych i prywatnych sieciach cyfrowych, różnorodne rodzaje interakcji biznesowych
_Gospodarka elektroniczna obejmuje: marketing, zarządzanie relacjami z klientami, rekrutację pracowników, rozwój produktów (działalność wytwórczą), administrację i komunikację
Akcent w nowej gospodarce…
… serwerze serwerze
_płatne na konfigurowalnym serwerze serwerze
Każdy sklep internetowy powinien być zaopatrzony w:
_ katalog produktów wraz z ich opisami,
_ cennik,
_ wewnętrzną wyszukiwarkę ułatwiającą odnalezienie produktu,
_ koszyk, w którym gromadzone są produkty i w którym można zmieniać ich liczbę lub je usuwać z listy zakupów,
_ opis formy i warunków płatności,
_ formularz płatności.
korzyści
Działalność e-biznesowa ma znaczną przewagę nad tradycyjnymi formami prowadzenia biznesu. Po pierwsze, oszczędzasz czas. Jeśli prowadzisz sklep internetowy, nie musisz fizycznie przyjmować zamówień i weryfikować płatności klientów, bo system robi to za Ciebie. Ty w tym czasie możesz zająć się czymś innym. Po drugie, osiągasz przychody nawet wtedy, kiedy nie pracujesz. Sklep internetowy jest otwarty 24…

Pod nazwą 'sklep internetowy' może kryć się wiele różnych form prowadzenia działalności. Sklepy internetowe mogą być niewielkie i stanowić uzupełnienie prowadzonej działalności, mogą też być rozbudowaną siecią sprzedaży ze skomplikowanym systemem logistycznym. Istotny jest też oferowany przez sklepy internetowe asortyment. Z tego względu można podzielić je na:
_ horyzontalne - o szerokim, ale płytkim…
…, w których rozwój
nowoczesnych technologii teleinformatycznych osiągnął bardzo szybkie tempo.
Podstawowymi warunkami, które muszą być spełnione, aby społeczeństwo można było uznać za informacyjne, jest rozbudowana nowoczesna sieć telekomunikacyjna, która swoim zasięgiem obejmuje wszystkich obywateli oraz rozbudowane, dostępne dla wszystkich zasoby informacyjne.
Cechy społeczeństwa informacyjnego wg UKIE
_wysoko…
… do wszystkich pracowników
_Dostęp do danych o działalności firmy
_Stworzenie sieci komunikacyjnej w firmie
_Stworzenie Help DeskOffice dla pracowników
_Wspomaganie rutynowych ręcznych czynności
Extranet
Połączenie dwóch lub więcej sieci internetowych w taki sposób, aby była możliwa efektywna współpraca między nimi
W extranecie realizowane są procesy biznesowe między partnerami handlowymi
Uprzywilejowane zewnątrz zyskują…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz