Uniwersytet Warszawski - strona 768

Wielka Brytania, Malta - systemy szkolne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA systemy szkolne - Malta i Wielka Brytania: KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI (WIELKA BRYTANIA i MALTA): 1. PRE SERNICE: Kształcenie wstępne najczęściej na uniwersytecie Po 4 latach można już uczyć (stopień BE) Po ukończeniu studiów z jakiegoś przedmiotu (np. fizyki) studia podyplo...

Pedagogika porównawcza - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 392
Wyświetleń: 1911

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Program wykładów: Swoistość pedagogiki porównawczej w pedagogice Pole problemowe pedagogiki porównawczej Polityka oświatowa (uwarunkowania) Wybrane systemy oświatowe Analiza krytyczna modelu edukacji państwowej i niep...

Skrypt - wstęp do muzykologii

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do muzykologii
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1057

Wstęp do muzykologii (2009/2010) 1. Naturalny obraz świata Naturalny obraz świata powstaje z wrażeń zmysłowych i wyobrażeń. Umożliwia on praktyczną orientację w świecie i zawiera wiedzę o nim. Pozwala działać na świat, jest podłożem rozległej wiedzy jaką zdobywa nauka lepszymi metodami poznawcz...

Wstęp do muzykologii - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Wstęp do muzykologii
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1197

Wstęp do muzykologii Johannes Kepler Pojęcie „Zeitgeist” Co to jest muzyka? Przedmiot ikonografii muzycznej Hugo Riemann Konsonans-dysonans August Wilhelm Ambros Alan Lomax Relacja między analizą a teorią kompozycji Systematyka muzykologii Forkela Adlerowska koncepcja historii muzyki Syst...

Pojęcie metody - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody badań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1351

Metoda - jest pojęciem najszerszymi nadrzędnym wobec techniki i narzędzia. Narzędzie jest pojęciem najwęższym i podrzędnym wobec techniki i metody. Metoda zawiera w sobie szereg działań o różnorodnym charakterze, zarówno koncepcyjnym, jak i rzeczowym, zjednoczonych celem generalnym i ogólną koncepcj...

Ankieter - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody badań
Pobrań: 42
Wyświetleń: 889

Robiący ankietę - ankieter Wypełniający ankietę - respondent, informator, badany Po co robione są ankiety: Ciekawość Dla ulepszenia działań, polepszenia, poprawy, zbadania skuteczności tego co już jest Promocja pewnych produktów. Problem badawczy - pytanie które stawiamy, to co nas interesuje....

Pojęcie nauki - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody badań
Pobrań: 14
Wyświetleń: 980

Pojęcie nauki, teorii naukowej, zasady, reguły podstępowania badawczego: zabiegi instrumentalne i dyspozycje psychiczne badacza, Pojęcie nauki i 4 sposoby ujęcia Sens dydaktyczny - nauczanie i uczenie się Sens instytucjonalny - dyscyplina naukowa w szkole wyższej Znaczenie teoretyczno - naukowe -...

Główne nurty teoretyczne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 406

Główne nurty teoretyczne: Teorie psychologiczne: t. frustracji, t. uczenia się, t. poznawczo-motywacyjna, t. psychoanalityczna Teorie socjologiczne: t. anomii, t. subkultur, t. społecznego uczenia się, t. etykietowania, t. indywidualizacji, t. społecznego uczenia się: zachowania nabywane są poprze...

Indywidualna rodzina egalitarna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1624

Indywidualna Egalitarna - Rodzina egalitarna jest to chyba najbardziej zdrowy sposób zarządzania rodziną, ponieważ polega on na tym, że rodzina zarządzają zarówno matka jak i ojciec i oboje podejmują ważne dla życia rodzinnego decyzje, oraz decyzje, które bardzo ważą na życiu ich dzieci.  Dezintegr...

Pedagogika społeczna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 539

wyjaśnij pojęcia środowiska w naukach społecznych Środowisko - krąg osób, rzeczy i stosunków otaczających człowieka w jego życiu indywidualnym i zbiorowym. środowisko a otoczenie - rozróżnienie Radlińskiej Środowisko to zespół warunków względnie stałych, podczas gdy otoczenie jest zmienne. Pojęcie...