Wstęp do muzykologii - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1197
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wstęp do muzykologii - wykład - strona 1 Wstęp do muzykologii - wykład - strona 2 Wstęp do muzykologii - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Wstęp do muzykologii
Johannes Kepler
Pojęcie „Zeitgeist”
Co to jest muzyka?
Przedmiot ikonografii muzycznej
Hugo Riemann
Konsonans-dysonans
August Wilhelm Ambros
Alan Lomax Relacja między analizą a teorią kompozycji
Systematyka muzykologii Forkela
Adlerowska koncepcja historii muzyki
System dźwiękowy
Charles Seeger
Cel analizy muzycznej
Wyjaśnij pojęcie „hermeneutyka
Zasadnicze czynności w analizie muzycznej
Naturalny obraz świata
Strój muzyczny
Historia muzyki w starożytności i w wiekach średnich Oskar Kolberg
Wyjaśnij klasyfikację na „musica mundana, humana, instrumentalis”
Historycy muzyki epoki Oświecenia
Klasyfikacja nauk
Skala-gama-tonacja
Co to jest muzyka?
Przedmiot muzykologii wg Adlera
Przedmiot i cele antropologii muzycznej
Quadrivum nauk matematycznych
Alan Merriam
System dur-mol
Hugo Riemann
Przedmiot i cel etnomuzykologii
Nauki przyrodnicze i humanistyczne
Przedstawiciele estetyki pragmatycznej
Charles Seeger
Melodia, melika, melodyka
Alan Merriam
Znaczenie Cameraty Florenckiej dla rozwoju historiografii muzycznej
Arystoksenos z Tarentu
Główne orientacje w etnomuzykologii
Przedmiot socjologii muzyki
Metrum
Wiedza potoczna i wiedza naukowa
Orientalistyka muzyczna: charakterystyka subdyscypliny
Analiza muzyczna a estetyka muzyki Przedstawiciele paradygmatu spekulatywnego teorii muzyki Aby Warburg i Erwin Panofsky
Monodia
Franchinus Gaffurius
Marin Mersenne
Pojęcie stylu muzycznego Muzykologia jako nauka
Krytyka muzyczna a analiza Heterofonia
Zofia Lissa
Ernsta Bückena periodyzacja dziejów muzyki
Etnomuzykologia - charakterystyka dyscypliny
Pojęcie dzieła muzycznego
Naturalny obraz świata
Faktura
Muzykologia jako nauka
Carl Stumph i Hermann von Helmholtz a początki muzykologii Foklorystyka muzyczna
Co to jest muzyka”
Znaczenie Jeana-Philippe'a Rameau dla muzykologii nowożytnej
Harmonika


(…)

… koncepcja analizy muzycznej Powstanie muzykologii jako dyscypliny akademickiej
Konsonans-dysonans
Nauki nomotetyczne i idiograficzne
Jean-Jacques Rousseau i jego definicja muzyki
Socjologia muzyki
Jubal
Charles Burney jako historyk muzyki
Muzykologia historyczna i systematyczna
Eduard Hanslick
Socjologia muzyki
Przedstawiciele paradygmatu spekulatywnego teorii muzyki Theodor Adorno Muzykologia jako nauka…
… kultury muzycznej we współczesnym społeczeństwie przemysłowym John Blacking
Athanasius Kircher
Początki nauki o muzyce. Mity muzyczne
Adlerowska koncepcja muzykologii
Aleatoryzm
Dyscypliny muzykologii systematycznej
Systematyka muzykologii Guido Adlera
Muzyka w systemie pitagorejskim
Hermeneutyka
Ikonografia muzyczna
Polifonia
Kto to jest Hermann Helmholtz
Co to jest nauka? Kosmologiczny nurt…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz