Uniwersytet Warszawski - strona 767

Komponenty pedagogiki porównawczej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1141

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA A.MOTIVAN „Education for All” - aspiracje edukacyjne - bariery wewnętrzne, system wartości - system społeczny i gospodarczy kraju - bariery zewnętrzne - wskaźnik rozwoju społecznego HDJ (Human Develop...

Metody nauczania - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1372

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA Cechą pedagogiki porównawczej jest odmienność oświatowa. I metoda porównawcza: Można ją odnaleźć w innych naukach Brak wspólnego języka nie jest metodą swoistą Badania analiz statystycznych - brak danych statystycznych w różnych krajach o oświacie utrudnia metodę porównaw...

Niemcy szkolnictwo - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1743

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA- systemy szkolne - Niemcy: Decentralizacja systemu edukacji Obowiązek nauki do 18 roku życia Od 6 roku życia - szkoła podstawowa - 4 lata W zależności od Landu szkoła podstawowe może trwać: - Brandenburgia - 6 lat - Berlin - 5 lat Twierdzi się, że nie jest to system drożn...

Oświata - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1617

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA POLITYKA OŚWIATOWA: POLITYKA - działalność władzy państwowej rządu w różnych dziedzinach życia społecznego w szczególności w dziedzinach gospodarki, społeczeństwa, oświaty. OŚWIATA - definicja wg JANA SZCZEPAŃSKIEGO: Stan wykształcenia społecznego (jak jest wykształcone sp...

Polityka edukacyjna państwa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1043

POLITYKA EDUKACYJNA PAŃSTWA (Anglia , Walia) Modele edukacji Edukacja zorientowana elitarnie Podejście elitarne służy wąskiej grupie ludzi . Stanowi odpowiedź na stratyfikację społeczną (proces rozmieszczania jednostek w systemie spo...

Problemy edukacyjne - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 350
Wyświetleń: 2184

PROBLEMY EDUKACYJNE WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA Szkolnictwo wobec zachodzących zmian , wyzwań i zagrożeń Zjawiska współczesnego świata : Wyzwania edukacyjne : postęp naukowo - techniczny i gospodarczy , powodujący wymianę międzynarodową oraz zwiększenie się międzynarodowej konkurencji ; upowszechnieni...

Reformy oświaty - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 210
Wyświetleń: 2086

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA REFORMY EDUKACYJNE: CZYNNIKI WPŁYWAJĄCE NA REFORMY EDUKACYJNE wg A.M.TCHORZEWSKIEGO: Kryzys: - kryzys natury ideologiczno-politycznej - kryzys o charakterze gospodarczo-ekonomicznym - kryzys socjalno-społeczny: = dominuje bezrobocie = słaba polityka prorodzinna Transformac...

Szkolnictwo niepubliczne w krajach skandynawskich - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 84
Wyświetleń: 658

SZKOLNICTWO NIEPUBLICZNE W KRAJACH SKANDYNAWSKICH WSTĘP Szkoły prywatne i społeczne (niepaństwowe) mają wielowiekową tradycję . Były to - i nadal są - szkoły utworzone i utrzymywane przez indywidualnych donatorów lub organizacje , stowarzyszenia , kościoły różnych wyznań . Miejsce i znaczenie szkó...

Uczenie się przez całe życie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 126
Wyświetleń: 812

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA- systemy szkolne - Uczenie się przez całe życie: 1970 r.: PAUL LENGRAD przestawił na konferencji UNESCO raport koncepcji „Uczenia się przez całe życie” (life long learning): - odpowiedzialność człowieka za uczenie się - UNESCO powołało Międzynarodową Komisję ds. Rozwoju i E...