Uniwersytet Warszawski - strona 766

Andragogika jako nauka - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 273
Wyświetleń: 1785

Andragogika jako nauka - jest nauką o rodowodzie pedagogicznym. Ander (Andros - dzielny, dorosły) ↓ mężczyzna, mąż, człowiek Agein - prowadzić Ago Andragogika - o prowadzeniu ludzi dorosłych (H.Radlińska - okres międzywojenny). Po raz pierws...

Dzieje oświaty dorosłych w Polsce - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 539
Wyświetleń: 1764

Dzieje Oświaty Dorosłych w Polsce: XVIII w. → na podłożu Skokratyzmu uświadamianie chłopa, kwestie narodowościowe. KEN (Grzegorz Piramowicz)- była rzecznikiem oświaty rolniczej, na poziomie elementarnym, szkoły parafialne, dla ludu. Ks. Brzostkowski (1767 r.) → jednostka na zasadzie działania fil...

Edukacja dorosłych - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 154
Wyświetleń: 1204

Edukacja dorosłych - wybrane zagadnienia: 1976 r. - 19-sta konferencja generalna UNESCO w Nairobi. Definicja edukacji dorosłych - to kompleks zorganizowanych działań oświatowych formalnych lub innych mających na celu 0 niezależnie od treści, poziomu, metod - kontynuację lub uzupełnienie kształcenia...

Funkcje oświaty dorosłych - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1309

FUNKCJE OŚWIATY DOROSŁYCH (jakie zadania spełnia oświata dorosłych): Klasyfikacja funkcji w raporcie E.Faure pt. „Uczyć się, aby żyć”. Z - zastępcza funkcja oświaty dorosłych - chodzi o uzupełnianie braków w podstawowym wykształceniu. Podwyższanie wykształcenia do poziomu podstawowego, niwelowanie...

Początki myśli andragogicznej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 133
Wyświetleń: 826

Początki myśli andragogicznej: STAROŻYTNOŚĆ Platon - wychowanie do starości, należy człowieka przygotować do starości poczynając od dzieciństwa. Sokrates - prekursor samowychowania (samokontrola, samopoznawanie) cechy cnotliwe → refleksja nad sobą i światem. CZASY NOWOŻYTNE: Jan Amos Komeński (...

Struktura oświaty dorosłych - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Andragogika
Pobrań: 140
Wyświetleń: 714

Struktura Oświaty Dorosłych: Rodzaje kształcenia, tory kształcenia (budowa systemu). Sens znaczeniowy: kształcenie szkolne. - kształcenie formalne (lata 80-te i 90-te). - w odniesieniu do organizacji formalnych. Kształcenie pozaszkolne zinstytucjonalizowane: - nieformalne (do lat 80-tych) od lat...

Wykład - sounds and society

 • Uniwersytet Warszawski
 • Muzykologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 735

Peter Martin, Sounds and Society: Themes in the Sociology of Music, Manchester University Press, 1995, 1-24. Wprowadzenie: socjologia i muzyka „Ekspansja realistycznego, społecznego pojmowania muzyki może być niebezpieczna dla tych, dla których tajemniczość i mistyka obecnego światopoglądu jest wa...

Pedagogika w Argentynie - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 350
Wyświetleń: 1519

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA - systemy szkolne - Argentyna: 2000 r.: - reforma, w pierwszej połowie lat 90-tych rząd w Argentynie poprosił ekspertów europejskich o ocenę efektywności kształcenia. Początek lat 90-tych 60 % ludzi kończy szkoły średnie „odsiew szkolny” -

Pedagogika we Francji - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1085

PEDAGOGIKA PORÓWNAWCZA_systemy szkolne - Francja: Państwo o charakterze wielokulturowym (obcokrajowcy 3,7 mln) CELE WYCHOWANIA: rozwój osobowości każdego ucznia podniesienie poziomu oświatowego wszystkich obywateli francuskich: - ok. 51 % obywateli ukończyło szkołę podstawową - ok. 11 % obywatel...

Globalizacja - wykład - MEGATRENDY ROZWOJU

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika porównawcza
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1148

GLOBALIZACJA ŚWIATA WSPÓŁCZESNEGO MEGATRENDY ROZWOJU Świat - jakiego już nie chcemy i jaki pożądamy Nie chcemy świata , w którym ma miejsce (występuje , obowiązują) : Pożądamy świata , który cechuje : totalizm - świat jednorodny , w którym możliwa jest jedynie słuszna droga , decyzje podejmuje w...