Uniwersytet Warszawski - strona 769

Pojęcie grupy - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

Pojęcie grupy: jest to więc organizm społeczny wyróżniony spośród innych nie ze względu na cechę demograficzną - wieku, lecz ze względu na typ więzi, bliskie, nacechowane wzajemną aprobatą uczestnictwo. 2. Rozróżnienie grupy rówieśniczej: dziecięca i młodzieżowa; pierwotna i wtórna Dziecięca: nisk...

Pojęcie upełnomocnienia - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 665

Pojęcie upełnomocnienia (Empowerment). Wzmocnienie (upełnomocnienie) oznacza sposób w jaki „ludzie instytucje oraz społeczeństwa uzyskują panowanie nad swoim życiem”. Geneza upełnomocnienia leży w podstawach politycznych i filozoficznych naszej kultury (amerykańskiej) „Idee demokracji oraz jej wciel...

Pedagogika społeczna - wykład - Refleksja o wychowaniu

 • Uniwersytet Warszawski
 • Pedagogika społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 840

Pedagogika społeczna Wieloparadygmatyczna i wielowymiarowa nauka Refleksja o wychowaniu Obszar praktyki społecznej Pedagogika (refleksja i obszar praktyki edukacyjnej Wielowymiarowa: Wychodzi poza ramy stosunków wychowawca - wychowanek. Był polistyczny, obejmował przedmiot zainteresowania z ró...

Interwencja sądowa - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 539

Interwencja sądowa we władzę rodzicielską Może nastąpić: za zgodą rodziców, brak porozumienia między nimi, art. 97 par.2 art. 97. jeżeli władza rodzicielska przysługuje obojgu rodzicom, każde z nich jest obowiązane i uprawnione do j...

Małoletni - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Małoletni: Wiek 18 lat (kc); wyjście przedwcześnie za mąż (krio), kobieta 16 lat, ważne powody, założenie rodziny dla jej dobra. Ważne powody: klauzula generalna - zwroty nie do określenia (ogólne) Musi mieć opiekuna prawnego: rodzice, opiekun prawny (którym nie jest rodzic) ustawiony przez sąd. M...

Rodzaje małżeństw - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1141

Rodzaje małżeństw: Świecka, wyznaniowa Małżeństwo ustala sformalizowany kształt związkowy pary ludzkiej, zapewnia ochronę tego związku, jest także elementem ładu społecznego oraz prawnego. Ustala: pochodzenie człowieka, stan cywilny człowieka, powoduje stosunek pokrewieństwa i powinowactwa, buduje...

Stosunki osobiste - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Stosunki osobiste: rodzi stosunek pokrewieństwa, przy pomocy orzeczenia sądowego powstaje rodzina. Przysposobienie do 13 roku życia dziecka regulują rodzice, od 13 roku życia dziecko ma prawo o sobie decydować, m.in. o zmianie nazwiska w przypadku kolejnego małżeństwa. Prawo rodzinne i opiekuńcze - ...

Władza rodzicielska - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 21
Wyświetleń: 679

Władza rodzicielska Współcześnie „władza rodzicielska” oznacza całokształt obowiązków i uprawnień rodziców względem dziecka, które mają zapewnić pieczę nad dzieckiem i jego majątkiem. Współcześnie opieka przysługuje obojgu rodzicom na ...

Konwencja praw dziecka - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 637

Wg konwencji praw dziecka: Dziecko oznacza każdą istotę ludzką w wieku poniżej 18lat, chyba, że zgodnie z prawem odnoszącym się do dziecka, uzyska ono wcześniej pełnoletniość. Konwencja o Pr dziecka jest kompromisem prawnym i nie określa jednoznacznie dolnej granicy wiekowej dziecka, pozwala na prz...

Prawo rodzinne - wykład - Prawa dziecka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 28
Wyświetleń: 637

Prawo rodzinne - wyspecjalizowany dział prawa cywilnego regulujący stosunki prawne w rodzinie zarówno niemajątkowe i majątkowe, jej istnienie i funkcjonowanie, stosunki wewnątrz rodziny jak i z osobami trzecimi. stosunki osobiste i rodzinne wynikające z małżeństwo, rodzina naturalna (rodzicielstwa)...