Pojęcie grupy - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 826
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie grupy - wykład - strona 1 Pojęcie grupy - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie grupy: jest to więc organizm społeczny wyróżniony spośród innych nie ze względu na cechę demograficzną - wieku, lecz ze względu na typ więzi, bliskie, nacechowane wzajemną aprobatą uczestnictwo.
2. Rozróżnienie grupy rówieśniczej: dziecięca i młodzieżowa; pierwotna i wtórna
Dziecięca: niskie potrzeby, Młodzieżowa: poczucie przynależności, wspólne cele, podobny wiek, 3. Cechy grupy w rozumieniu pedagogicznym: 4. Właściwości grup rówieśniczych: pierwotnych i wtórnych: Pierwotna:
spontaniczna
dominują więzi osobowe i powszechna wzajemna identyfikacja
niewielkie rozmiary
poczucie przynależności i odrębności wobec otoczenia
ustala wartości i wzorce o różnorodnych implikacjach
umowny system kontroli i doraźnie określone sankcje
przywództwo wynika z cech osobowych i aprobaty grupy
Wtórna:
członkowie pochodzą z rekrutacji
dominują więzi rzeczowe i stosunki organizacyjne
wielkie rozmiary grupy o rozgałęzionej strukturze
struktura wewn. Sformalizowana z układem hierarchicznym
własne cele i interesy dominujące nad interesami jednostek
formalne wzory zachowań egzekwowane formalnymi sankcjami
centralizacja decyzji, koordynacja działalności i uniformizm organizacyjny
wyspecjalizowane kierownictwo i wyalienowani przywódcy
5. cechy grupy rówieśniczej wg Znanieckiego
Spontaniczna, dynamiczna, żywiołowa, nastawiona na zabawę, brak wysokich celów, brak celowości, wysoki poziom konfliktowości.
przyczyny buntu wobec dorosłych
dziecięce: normy z postrzeganiem czasu społecznego. Rodzice oburzają się, że dzieci zajmując się zabawa, zaniedbują obowiązki domowe, starsi narzekają na hałasy, zamącają spokój, grupy religijne niechętnie widzą samorzutne zrzeszenia młodzieży, wymykają się spod ich władzy, prowadzą do profanacji rzeczy i czynności sakralnych. Łamią prawo, w szkole odciągają jednostki od nauki. 7. formy adaptacji/integracji
Dorośli przenikają do grup rówieśniczych lub starają się kontrolować płaszczyzny aktywności. Kościoły i związki wyznaniowe organizują grupy rówieśnicze, usiłują włączyć w nurt życia duchowego danej religii, łącząc ich naturalne potrzeby idealizacji i przynależności z elementami zabawy i animacji kulturowej. Szkoła użycza materialnej pomocy, zajęcia pozalekcyjne, itp.
8. typy grup rówieśniczych
dziecięce grupy zabawowe, bandy
młodzieżowe paczki, kliki
młodzieżowe grupy dewiacyjne (gangi, bandy przestępcze)
9. elementy struktury ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz