Pedagogika społeczna - wykład - Refleksja o wychowaniu

Nasza ocena:

3
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1372
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika społeczna - wykład - Refleksja o wychowaniu - strona 1 Pedagogika społeczna - wykład - Refleksja o wychowaniu - strona 2 Pedagogika społeczna - wykład - Refleksja o wychowaniu - strona 3

Fragment notatki:

Pedagogika społeczna
Wieloparadygmatyczna i wielowymiarowa nauka
Refleksja o wychowaniu
Obszar praktyki społecznej
Pedagogika (refleksja i obszar praktyki edukacyjnej
Wielowymiarowa:
Wychodzi poza ramy stosunków wychowawca - wychowanek. Był polistyczny, obejmował przedmiot zainteresowania z różnych punktów widzenia. Nie patrzymy na nią nie jako na jednostkę, ale jako jednostkę wchodzącą w relację ze środowiskiem. Patrzymy na nią jako istotę fizyczną, duchową, społeczną, fizyczną. Patrzymy na niego przez pryzmat całego jego człowieczeństwa. Wieloparadygmatyczna:
Nie zajmuje się tylko jednym obszarem, wychowanie, a zawiera w sobie też inne dziedziny, tj. socjologia, relacje międzyludzkie, kultura. Nauka na pograniczu innych dziedzin nauk. Subdyscyplina pedagogiki, wiedza o wychowaniu ale także zawiera współczynnik socjologii, kulturoznawstwo, psychologia, biologia, filozofia, resocjalizacja, praca socjalna, historia. Refleksja o wychowaniu
Pedagogika społeczna jako nauka: rodzaj filozofii w rozpoznawaniu czynników i kontekstów warunkujących przebieg oraz efektywność procesów edukacyjno - wychowawczych jednostki lub grup. nie tylko opisujemy działanie środowiska, ale także przychodzimy do kwestii zmieniania jego, „jak być powinno”, „co należy zmienić żeby było lepiej”. Wskazujemy na działania które mogą wywołać jakoś zmianę. Obszar praktyki społecznej
Pomoc powinna być praktyczna, powinny być zakładane instytucje, które będą pokazywać drogę pedagogom i ludziom. Zajmuje się to też badaniem a następnie zmianą, resocjalizacją. Nie może być oderwana od praktyki. Przeczyste działanie jest podstawą tej subdyscypliny. Należy ją odnosić do rzeczywistości. 1. badanie rzeczywistości, 2, działanie, nasza praca polega na zmianie rzeczywistości.
Pedagogiczna społeczna, najważniejsze cechy:
Diagnostyka warunków i sił społecznych środowiska,
Antycypacja następstw
Racjonalizowanie dokonań. Nas nie interesuje jednostka wyjęta ze środowiska, ale jednostka w środowisku, jak ona działa i funkcjonuje. Antycypacja - przewidywanie. Pedagog po badaniu, może przewidzieć, co się może wydarzyć. Jeżeli środowisko nie akceptuje talentów muzycznych, to nie będzie mieć ono nowego Chopina. Racjonalizacja - racjonalna ocena, ewaluacja. Ocena, całościowy obraz co zostało zrobione do tej pory. Możemy wskazać te problemy, które się ujawniły oraz możemy je naprawić. Definicje pedagogiki społecznej:
Aleksander Kamiński: Pedagogika społeczna specjalizuje się w inspirowaniu analizowaniu

(…)

… analizowaniu procesu wychowawczego w toku prac środowiskowych.
Cztery filary:
Praca opiekuńcza ( opiekunka społeczna, pielęgniarka, wychowawca, świetlica, internat, szkoła, biblioteka, dom kultury, szpital, rodzina zastępcza, hospicjum, dom dziecka, dom małego dziecka, sierocińce, domy starców, adopcje, dzienny dom dziecka, schroniska dla bezdomnych, wolontariat)
Praca kulturalna - oświatowa (biblioteka, świetlica środowiskowa, szkoły, uczelnie, domy kultury, przedszkola, kolonie, obozy, orliki, zawody sportowe, nauczyciele w szkołach, animacja, animator, kluby różnego typu, uniwersytet otwarty, )
Praca socjalna - wychowawcza (dom pomocy społecznej, ośrodki terapii, kampanie społeczne, zajęcia pozalekcyjne, świetlica, stołówki, wychowawcy, pracownicy socjalni, pedagog szkolny, pogotowie opiekuńcze…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz