Uniwersytet Warszawski - strona 770

Związek partnerski - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo rodzinne
Pobrań: 7
Wyświetleń: 441

Związek partnerski - byt prawnie usankcjonowany, legalny pomiędzy dwoma partnerami (nawet tej samej płci). Rozwody: Art. 56 jeżeli między małżonkami nastąpił zupełny i trwały rozkład pożycia, każdy z małżonków może żądać, ażeby sąd rozwiązał małżeństwo przez rozwód. jednakże mimo zupełnego i trwa...

Dewiacja - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 399
Wyświetleń: 1029

Dewiacja zależy tylko od osoby określonej lub nie jako dewiacyjnej. Mechanizmy, które powodują reakcję wśród społeczeństwa: poznanie reguł i zasad panujących w danym społeczeństwie. Dewiantem można zostać niezależnie od tego jak się zachowujemy. ...

Jaźń - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 497

Jaźń: Samoświadomość; jest to proces, który pozwala nam pomóc podjąć jakąś decyzję. Określa pragnienia, cele. Jednostka wg Mead'a odbiera bodźce zewnętrzne i interpretuje je wg siebie, indywidualnie. Interpretacja symboliczna - definicja zawiera sugestie interpretacji, warstwa informacyjna oraz s...

Socjologia dewiacji - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 609

Kara miała za zadanie: pouczać przedstawienie, mające na celu zniechęcenie ludzi niewinnych do popełniania przestępstw. Kara dolegliwa dla grupy odbiorców (potencjalnych zainteresowanych przestępstwem) oraz Związek między karą a przestępstwem: symbolika zbudowana wokół kary, od razu można się dom...

Konsekwencje życia w kulturze amerykańskiej dla struktury społecznej -...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 539

Konsekwencje życia w kulturze amerykańskiej dla struktury społecznej: szansa na odniesienie sukcesu konieczność ciągłej wiary na odniesienie sukcesu, równe szanse na osiągnięcie go silna indywidualizacja porażki Elementy mitu amerykańskiego sukcesu: prawdziwa porażka - rezygnacja z dążenia do c...

Kwalifikacja według norm - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Socjologia
Pobrań: 7
Wyświetleń: 329

Normalnie ludzi są kwalifikowanie wg norm w danych kręgach kulturalnych: zabawy, pracy i dobrze wychowanych. Normalność: działania zgodne, przystosowanie się do któregoś z wspomnianych typów i modeli. Skuteczne przystosowanie polega na tym, że postępuje zgodnie z normami, uporządkowanie zachowanie ...

Wykład - Koncepcje geopolityczne Adolfa Boche_skiego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Geopolityka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 343

Koncepcje geopolityczne Adolfa Bocheńskiego. Bocheński (1909 - 1944) za szkodliwą uznał doktrynę Dmowskiego traktującego państwo niemieckie jako wiecznego wroga Polski. Dowodził, że zasadą polityki zagranicznej jest relatywizm, przez co ulega ona ciągłym zmianom, nie można więc uznać stanowiska żad...

Wykład - traktat paryski

 • Uniwersytet Warszawski
 • Integracja europejska
Pobrań: 21
Wyświetleń: 511

Na mocy traktatu paryskiego utworzono wspólnotę: EUROPEJSKA WSPÓLNOTA WĘGLA I STALI (18.IV. 1951). Wszedł on w życie 25.VII. 1952 r. Traktat został podpisany na 50 lat (do 2002). Bel, Hol, Lux, RFN, Fr, Wł. Treść: preamb...