Pedagogika społeczna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 539
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pedagogika społeczna - wykład - strona 1 Pedagogika społeczna - wykład - strona 2

Fragment notatki:

wyjaśnij pojęcia środowiska w naukach społecznych
Środowisko - krąg osób, rzeczy i stosunków otaczających człowieka w jego życiu indywidualnym i zbiorowym. środowisko a otoczenie - rozróżnienie Radlińskiej
Środowisko to zespół warunków względnie stałych, podczas gdy otoczenie jest zmienne. Pojęciem obszerniejszym jest otoczenie, środowisko wchodzi w skład otoczenia. Otoczenie to zbiór zmiennych cech, środowisko ma charakter stały. W jedno otoczenie może wejść parę różnych środowisk. Są pewne środowiska nam przypisane, nie możemy ich wybrać sami. Dynamika otoczenia, zmienne środowiska. dwa fakty przy definiowania środowiska i otoczenia
wiele czynników wpływa na nas, nasze środowiska
charakter środowiska utajony, nie wszystkie elementy mają taką samą siłę równocześnie.
Siła oddziaływania nie zależy od czasu trwania tych czynników. Np. to, że mamy z kimś długi kontakt to nie znaczy, że musi na nas mocno oddziaływać, możemy poznać kogoś nowego, kto wywrze na nas mocniejszy wpływ jednostkowy. czy z wychowawczego punktu widzenia jest istotne dla definicji środowisk
Rzeczywisty wpływ bodźców a nie długość ich trwania, jak to się przekłada na nasze zachowanie
podaj definicję środowiska jako współczynnika procesów wychowawczych
Współczynnik wychowawczy jest to wpływ składników środowiska, całokształt bodźców które nas kształtują (wychowują). Są nacechowane świadomie aby nas kształtować. co można przyjąć za podstawę typologii środowisk
Podstawą jest rodzaj bodźców albo cech terytorialne środowiska. Różny pogląd na środowiska i ze względu na jej charakter można wyróżnić podstawę.
wymieć 3 typu środowisk wg rodzaju bodźców środowiskowych
naturalne, społeczne i kulturowe
co rozumiemy przez pojęcie środowisko naturalne
fizyczne, to co nas otacza, dzieło natury, bez ingerencji człowieka
co rozumiemy przez pojęcie środowisko społeczne
ludzie i stosunki społeczne, które otaczają człowieka
wymień elementy środowiska społecznego
rozmieszczenie liczebność
struktura zawodowa
grupy wiekowe
wykształcenie ludności
co rozumiemy przez pojęcie środowisko kulturowe
historyczna działalność człowieka oraz dobra materialne przez niego stworzone, wymień empiryczne wytwory środowiska kulturowego
wytwory materialne (rzeźby, budynki)
niematerialne (normy, język, wartości)
na czym polega sprzężenie środowiska naturalnego, społecznego i kulturowego
wzajemnych relacjach, żadne środowisko nie może istnieć samo, przenikanie wynika z aktywności człowieka

(…)

…, przenikanie wynika z aktywności człowieka
co odróżnia pojęcie środowiska od pojęcia środowisko wychowawcze
środowisko to zespół warunków, a środowisko wychowawcze to czynniki nas rozwijające
przedstaw typologię środowiska ze względu na właściwości terytorialne środowisk
Możemy podzielić je na: wsie i miasta, a za kryterium można obrać: ilościowe (liczba, gęstość zaludnienia) oraz jakościowe (określające…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz