Środowisko jako przedmiot analiz w pedagogice

Nasza ocena:

3
Pobrań: 644
Wyświetleń: 2513
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Środowisko jako przedmiot analiz w pedagogice  - strona 1 Środowisko jako przedmiot analiz w pedagogice  - strona 2

Fragment notatki:


Temat: Środowisko jako przedmiot analiz w pedagogice społecznej Pedagogika społeczna ma swój udział w tworzeniu teorii dotyczących środowiska wychowawczego. Środowisko (Helena Radlińska) zespół warunków wśród których bytuje jednostka oraz czynników przekształcających jej osobowość oddziaływując stale, przez dłuższy czas. Środowisko (R. Wroczyński) elementy struktury otaczającej osobnika, które działają jako system bodźców i wywołują określone reakcje psychiczne. Środowisko (A. Kamiński) elementy otaczającej struktury przyrodniczej, społecznej i kulturowej, które działają na jednostkę przez dłuższy czas lub stale, krótko ale ze znaczna siłą jako samorzutny lub zorganizowany system kształtujących ją podniet.
Środowisko jest strukturą dynamiczną i zmienną. Ma swój udział w tworzeniu osobowości oraz wpływa na procesy życiowe jednostki. Bodźce, które wypływają ze środowiska budują swoją harmonię ze środowiskiem. Nie ma dwóch jednakowych środowisk. Każde środowisko będzie inne. Środowisko należy interpretować od strony jednostki.
Środowisko możemy rozpatrywać w bardzo różny sposób. Należy pamiętać, że środowisko cały czas na nas oddziałuje. Otoczenie jest pojęciem szerszym.
O roli środowiska mówili: a) determiniści (Spencer, Freud) czynniki zewnętrzne kształtują środowisko, człowiek podatny na wpływ środowiska
b) personaliści (Foester) człowiek nie musi podlegać środowisku, ukazano charakter podmiotowy jednostki, jednostka jest aktywna
Środowisko w pedagogice społecznej jest systemem. Jest wiele elementów ze sobą współdziałających. Interpretacje środowiska: Od strony jednostki - biorąc pod uwagę jej potrzeby
Środowisko typowe (P. Rybicki) - środowisko to suma warunków tworzonych przez życie zbiorowe, ludzie stanowiący tę samą zbiorowość doświadczają podobnych problemów.
Należy interpretować środowisko od strony jednostki, biorąc pod uwagę jej potrzeby a także od strony zbiorowości.
Przykład środowiska typowego - wieś, osiedle mieszkaniowe
Postawy człowieka wobec środowiska (wg Radlińskiej): Bierna
Aktywna
Aktywna - twórcza
Okres dzieciństwa charakteryzuje się postawą bierną. Postawę obronną przyjmuje młodzież w okresie adolescencji. Wychowanie powinno wyposażyć człowieka w takie umiejętności, aby dobrze wykonywał role do których jest przygotowany.
Typologie środowisk: Płaszczyzna przyrodnicza, społeczna i kulturowa, dla pedagoga ważna jest płaszczyzna społeczna, gdzie człowiek nawiązuje relacje interpersonalne, płaszczyzna kulturowa to pewne wartości, wszystkie te płaszczyzny należy brać pod uwagę ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz