Geneza i rozwój pedagogiki społecznej

Nasza ocena:

3
Pobrań: 3185
Wyświetleń: 6349
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Geneza i rozwój pedagogiki społecznej  - strona 1 Geneza i rozwój pedagogiki społecznej  - strona 2 Geneza i rozwój pedagogiki społecznej  - strona 3

Fragment notatki:


Temat: Geneza i rozwój pedagogiki społecznej - tradycyjne i nowe zadania pedagogiki społecznej W. Thais - pedagogika społeczna składa się z człowieka, ze środowiska i z edukacji. Pedagogika społeczna jest przedmiotem podobnym do: socjologii wychowania, psychologii społecznej.
Pedagogika społeczna pozwala poznać człowieka, jego problemy i zadatki. Dzięki temu pozwala odpowiedzieć na pytanie jak być powinno ? , jak można pomóc danej osobie?
Pedagog w pierwszej kolejności chce poznać człowieka oraz to, co warunkuje jego bytowanie w środowisku, a dopiero później samo środowisko. Poradnictwo, pomoc, interwencja; pedagogika społeczna opiera się na teorii i diagnostyce ale jest dyscypliną praktyczną. Pedagogika społeczna musi być interdyscyplinarna, powinniśmy posiąść wiedzę z zakresu socjologii, psychologii. Pedagogika społeczna opiera się na pomocy altruistycznej, która w ciągu wielu lat stała się pomocą profesjonalną. Pedagogika społeczna jest dyscypliną stosowaną, interdyscyplinarną i praktyczną. Życie człowieka można zmienić bazując na edukacji. Należy inwestować w edukację. Dlatego edukacja jest elementem wspomagającym aktywność człowieka w jego środowisku. Dlatego pedagogika społeczna ma pomóc przekształcać , ulepszać środowisko siłami ludzi będących częścią tego środowiska. H. Radlińska: Pedagogika społeczna jest nauką praktyczną Pedagogikę społeczną uprawiano w sposób tylko teoretyczny, ponieważ wywodzi się ona z pedagogiki, a pedagogika z filozofii. Dopiero w XIX wieku pedagogika społeczna stała się nauką empiryczną. Pedagogika społeczna zajmuje się wzajemnym związkiem człowieka i środowiska. H. Radlińska: Pedagogika społeczna polega głównie na przekształcaniu środowiska siłami jednostki Pedagogika społeczna powstała i rozwija się jako teoria i praktyka życia społecznego silnie związanego z potrzebami ludzi. Nauka ta próbuje lepiej zrozumieć relacje człowiek-środowisko budując na tej podstawie teorie, które wyjaśniają zdarzenia.
Zadaniem pedagogiki społecznej jest ciągłe odczytywanie problemów społecznych i grup oraz pomaganie ludziom w trudnych sytuacjach.
Pedagog społeczny funkcje: Musi być ciągle na bieżąco, ciągle poszerzać swoją wiedzę, orientować się znać nowe techniki
Kształtuje wrażliwość na problemy
Pomaga ludziom potrzebującym wsparcia w różnych sytuacjach życiowych
Funkcje pedagogiki społecznej: 1) funkcje poznawcze - teoretyczne
2) funkcje praktyczne np. kompensacje, terapie
Funkcje i zadania wynikają z potrzeb, pojawiających się w danej sytuacji


(…)

… prekursorką była Helena Radlińska. Początki pedagogiki społecznej w Polsce przypadają na lata 1897-1905. Wiążą się ze zwalczaniem analfabetyzmu wśród dorosłych, aby język polski nie został zapomniany.
Pierwsze książki Radlińskiej dotyczyły tego jak pedagog powinien funkcjonować w środowisku. Stworzyła wywiad środowiskowy. Pokazała znaczenie środowiska wychowawczego na rozwój człowieka. Helena Radlińska…
…. Radlińskiej prekursorami pedagogiki społecznej byli:
E. Abramowski
L. Krzywicki
S. Karpowicz
którzy stworzyli Towarzystwo Wolnej Wszechnicy Polskiej, w ramach której powstało studium kształcące pierwszych pedagogów.
R. Wroczyński, A. Kamiński - piszą pierwsze podręczniki do pedagogiki społecznej. Pedagogika społeczna w pewnym sensie związana jest z resocjalizacją, patologią społeczną. Nie można jej oddzielić…
…) [Dorosłość] w jakich strukturach społecznych, w jaki sposób powinny się stabilizować osoby dorosłe, by zdołały zachować zdolność do reprodukcji i by chroniły one bądź zmieniały dotychczasowe wartości kulturowe?
4) [Starość] jak uchronić starszych przed społeczną i ekonomiczną degradacją, jak przezwyciężać problemy związane z marginalizacją społeczną, jak strzec starszych przed zjawiskiem samotności…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz