Indywidualna rodzina egalitarna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1687
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Indywidualna rodzina egalitarna - wykład  - strona 1

Fragment notatki:

Indywidualna Egalitarna - Rodzina egalitarna jest to chyba najbardziej zdrowy sposób zarządzania rodziną, ponieważ polega on na tym, że rodzina zarządzają zarówno matka jak i ojciec i oboje podejmują ważne dla życia rodzinnego decyzje, oraz decyzje, które bardzo ważą na życiu ich dzieci. 
Dezintegracyjna - procesów dezintegracyjnych prowadzących do upowszechnienia się modelu rodziny tzw. "nuklearnej". Jest to rodzina nieliczna, a przy tym bardzo niespójna i łatwo ulegająca rozbiciu. Takich rodzin jest coraz więcej. W nich występuje prawie całkowity zanik więzi wspólnotowych, wspólnotowych jej członkowie żyją swoim własnym życiem- żyją razem ale obok siebie. Ten proces trwa podcinając same korzenie rodziny, która powinna być wspólnotą miłości i najściślejszą na ziemi wspólnotą życia. Procesowi temu należy się zdecydowanie przeciwstawić, broniąc rodziny przed zniszczeniem. 
Główne priorytety, zadania reformy systemu opieki zastępczej
Reforma systemu opieki zastępczej nad dzieckiem oparta o zasadę pomocniczości, zasady: personalizmu, poszanowania prawa dziecka do życia w rodzinie, prymatu rodziny w wychowaniu dziecka zgodna jest w swej warstwie aksjologicznej ze standardami prawa międzynarodowego i wewnętrznego. Jej realizacja w oparciu o powyższe zasady powinna dać w perspektywie pięciu lat wymierne rezultaty w postaci: 1. Wzrostu liczby dzieci powracających do rodzin naturalnych, zarówno z rodzin zastępczych, jak i z placówek opiekuńczo-wychowawczych; 2. Rozwoju systemu placówek i instytucji wspierających reformowany system opieki: ośrodki adopcyjne, ośrodki rodzin zastępczych, ośrodki interwencji kryzysowej, placówki specjalistycznego poradnictwa rodzinnego; 3. Rozwinięcia nowych potrzebnych form pracy z rodziną: terapia rodzin, praca kontraktowa; 4. Rozwoju systemu rodzin zastępczych nie spokrewnionych, w tym rodzin specjalistycznych; 5. Zmniejszenia liczby domów dziecka oraz zmniejszenia ich wielkości;
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz