Pojęcie nauki - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 84
Wyświetleń: 1288
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Pojęcie nauki - wykład - strona 1 Pojęcie nauki - wykład - strona 2

Fragment notatki:

Pojęcie nauki, teorii naukowej, zasady, reguły podstępowania badawczego: zabiegi instrumentalne i dyspozycje psychiczne badacza, Pojęcie nauki i 4 sposoby ujęcia
Sens dydaktyczny - nauczanie i uczenie się
Sens instytucjonalny - dyscyplina naukowa w szkole wyższej
Znaczenie teoretyczno - naukowe - (treściowy), co wypełnia treść, kompletny system tez i twierdzeń, pojęcia definiujące rzeczywistość, sprawdzone, przynależne do konkretnej dziedziny wiedzy
Znaczenie historyczne - badamy naukę pod względem historii, jak kiedyś rozumiano, różnice i zmiany
Znaczenie Funkcjonalne - ogół czynności prowadzący do rozwijania nauki, mające na celu uporządkowanie tez i pojęć w danej dziedzinie nauki według pewnych reguł naukowych. reguły postępowania naukowego: charakterystyka zabiegu instrumentalnego
postępowanie badawcze
język (jednoznaczny, aby można było zrozumieć, dobrze sformułowany, musi być ukierunkowany do konkretnej grupy odbiorców)
twierdzenia
wewnętrzna niesprzeczność
krytycyzm (dane twierdzenie nie może być z góry złe albo nie, musi być zbadane aby wydać opinię)
twórczy charakter
reguły postępowania naukowego: dyspozycje psychiczne badacza (postawy badacza)
intelektualna dociekliwość śmiałość i inwencyjność myślenia
krytycyzm i ostrożność (sceptycyzm przy tworzeniu wniosków, przed badaniem nie zakładamy jego wyników)
systematyczność, ścisłość i precyzja
wszechstronność i bezstronność rozległa wiedza o przedmiocie badań teoria naukowa i co się na nią składa
teoria naukowa: system zdań powiązanych ze sobą logicznie i rzeczowo oraz spełniająca pełne kryteria pragmatyczne. Suma praw naukowych, hipotezy ogólne, prawidłowości w danej nauce, obszar rzeczywistości, który twarzy daną teorię naukową w danej dziedzinie. Prawa naukowe: prawo uniwersalne, wiemy, że pewne zjawiska wywołują jakieś inne zjawiska. Hipotezy: założenia, wstępne założenia, w procesie badawczym są sprawdzane. Prawidłowości: pewne powtarzające się związki lub relacje cech zachodzących w rzeczywistości, czyli jeżeli wiemy, że jest jakaś przyczyna zjawiska, to można wywnioskować jaka będzie tego przyczyna, oczekiwanie danego skutku, albo znamy skutek, więc możemy doszukiwać się pewnych przyczyn. Uporządkowana (logiczna)
niesprzeczna wewnętrznie (jeżeli jest a to jest b, więc następnym twierdzeniu nie możemy temu zaprzeczyć)
obiektywna ( nie można twierdzić, że coś jest, bo tak mi się wydaje, musi mieć to poparcie przez empirię)
intersubiektywnie komunikowalna (informatywna, łatwa do przekazania) ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz