Metody badań

note /search

Metody badań społecznych - Logika badań

 • Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie
 • Metody badań
Pobrań: 399
Wyświetleń: 3276

Całość składa się z 13 stron. Główne punkty tego referatu są następujące: logika badań, sposób prowadzenia typowych badań, eksperyment, wywiady, obserwacje, analiza wtórna, ankieta, techniki ankietowe, zastosowania badań ankietowych, ank...

Pojęcie metody - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody badań
Pobrań: 77
Wyświetleń: 1827

Metoda - jest pojęciem najszerszymi nadrzędnym wobec techniki i narzędzia. Narzędzie jest pojęciem najwęższym i podrzędnym wobec techniki i metody. Metoda zawiera w sobie szereg działań o różnorodnym charakterze, zarówno koncepcyjnym, jak i rzeczowym, zjednoczonych celem generalnym i ogólną koncepcj...

Ankieter - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody badań
Pobrań: 77
Wyświetleń: 980

Robiący ankietę - ankieter Wypełniający ankietę - respondent, informator, badany Po co robione są ankiety: Ciekawość Dla ulepszenia działań, polepszenia, poprawy, zbadania skuteczności tego co już jest Promocja pewnych produktów. Problem badawczy - pytanie które stawiamy, to co nas interesuje....

Pojęcie nauki - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody badań
Pobrań: 140
Wyświetleń: 1463

Pojęcie nauki, teorii naukowej, zasady, reguły podstępowania badawczego: zabiegi instrumentalne i dyspozycje psychiczne badacza, Pojęcie nauki i 4 sposoby ujęcia Sens dydaktyczny - nauczanie i uczenie się Sens instytucjonalny - dyscyplina naukowa w szkole wyższej Znaczenie teoretyczno - naukowe -...

Pytania koniunktywne - ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody badań
Pobrań: 49
Wyświetleń: 2429

Pytania koniunktywne, dysjunktywne, otwarte, półotwarte, zamknięte, warunkowe, filtrujące, tabelaryczne, Ankieta jest anonimowa. Wywiad: dialog, dyskusja, rozmowa, Wywiad: to rozmowa kierowana w której udział biorą co najmniej 2osoby. Do czego służy: Do poznawania faktów, opinii i postaw danej zb...

Technika systematyczna - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Metody badań
Pobrań: 0
Wyświetleń: 672

Technika systematyczna: polega na planowanym gromadzeniu spostrzeżeń przez określony czas, w celu poznania lub wykrycia istniejących zależności między zjawiskami, rodzajami i kierunkami procesów zachodzących w społeczeństwach i instytucjach. Arkusz problematyki dowolnego zjawiska Kolor włosów kobie...