Paradygmaty wykorzystywane w pracach

Nasza ocena:

5
Pobrań: 553
Wyświetleń: 3402
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Paradygmaty wykorzystywane w pracach - strona 1 Paradygmaty wykorzystywane w pracach - strona 2 Paradygmaty wykorzystywane w pracach - strona 3

Fragment notatki:


Paradygmaty : fundamentalne modele czy układy odniesienia, których używamy, by uporządkować nasze obserwacja i rozumowanie (wszyscy funkcjonujemy w ramach jakichś paradygmatów) CECHY (T. Kuhn): CO ma być badane i analizowane Rodzaj PYTAŃ, które można zadawać SPOSÓB, w jaki te pytania powinny być konstruowane SPOSÓB, w jaki interpretowane powinny być rezultaty naukowych dociekań SPOSÓB, w jaki powinna być przeprowadzona procedura naukowa JAKIE narzędzia badawcze należy stosować w praktyce naukowej WYMOGI PARADYGMATU: spójność logiczna i pojęciowa prostota i zawieranie tylko tych pojęć i teorii, które się dla danej nauki niezbędne możliwość tworzenia teorii szczegółowych i zgodnych ze znanymi faktami
W naukach społecznych paradygmaty mogą zyskiwać lub tracić popularność, ale rzadko zostają odrzucone w całości. Paradygmaty nauk społecznych oferują różne perspektywy. Nie są one ani prawdziwe ani fałszywe, ale mniej lub bardziej użyteczne. Nauka o komunikowaniu - paradygmaty. Paradygmat - pojęcie / Thomas Kuhn  Struktura rewolucji naukowych .   Paradygmat dominujący  - model ograniczonego wpływu oddziaływania mediów (  Co myśleć albo co robić ); powstał na podstawie badań Paula Lazarsfelda w latach 40. i 50.  Paradygmat instytucjonalny  (polityczny lub poznawczy) - kładzie nacisk na proces przekazywania informacji przez środki masowego przekazu w ramach systemu politycznego ( O czym myśleć). Paradygmat krytyczny ( alternatywny) - powstał jako reakcja na paradygmat dominujący; opiera się na trzech fundamentach: marksizmie, psychoanalizie i komunikowaniu ( Czego nie myśleć ).  Paradygmat techniczny  - koncentracja wokół podstawowych cech dominującego w danej epoce środka masowego przekazu i pokazanie, w jaki sposób wpływa on na ład społeczny ( Jak myśleć albo gdzie należeć ). Paradygmaty dominujące paradygmat cybernetyczny  - przedmiotem analizy są mechanizmy komunikowania występujące zarówno w maszynach, jak i u ludzi; badania kanałów przepływu informacji, sieci informacyjnych; koncentracja badaczy na elementach kanału komunikacyjnego;  paradygmat behawioralny  - jego źródła to psychologiczny model bodziec-reakcja (każdemu bodźcowi odpowiada określona reakcja, którą można przewidzieć). Wpływ mediów na ludzi;  paradygmat funkcjonalny  - badacze zajmują się problematyką funkcji komunikowania, jawnych i ukrytych oraz dysfunkcji, także kanałami wpływu środków masowego przekazu na społeczeństwo;  paradygmat interpretacyjny  - koncentruje się wokół działania społecznego (analiza znaczeń, w jaki sposób ludzie nadają sens światu i kształtują swoje zachowania komunikacyjne) TEZA: twierdzenie stanowiące podstawową treść w jakiejś dziedzinie; założenie, którego prawdziwość ktoś zamierza udowodnić; twierdzenie wymagające dowodu
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz