Uniwersytet Warszawski - strona 665

Wykład - zmiany postaw

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 714

POSTAWY - zmiany postaw Stefan Nowak - Postawa pewnego człowieka wobec pewnego przedmiotu jest to ogół względnie trwałych dyspozycji do oceniania tego przedmiotu i emocjonalnego nań reagowania oraz ewentualnie towarzyszące tym emocjom oceniające dyspozycje, względnie trwałe o naturze własności tego...

Wykład - Asertywne taktyki autoprezentacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 938

Asertywne taktyki autoprezentacji Taktyki zdobywczo - asertywne ukierunkowane na zbudowanie, pozyskiwanie, utrwalanie jakiejś nowej tożsamości naszej osoby i motywowane pragnieniem osiągnięcia sukcesu. Charakterystyczne dla osób o wysokiej samoocenie. Ingracjacja - wkradanie się w cudze łaski, czy...

Wykład - Asymetria pozytywno-negatywna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2527

ASYMETRIA POZYTYWNO - NEGATYWNA Asymetria pozytywno-negatywna czyli niejednakowe traktowanie przez ludzi danych pozytywnych i negatywnych. Rozkłada się na dwa efekty: inklinacja pozytywna, czyli skłonność do formułowania raczej pozytywnych niż negatywnych ocen innych ludzi, samego siebie, obiektów...

Wykład - Dysonans poznawczy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 882

Dysonans poznawczy Termin dysonans został zaczerpnięty z muzykologii, gdzie oznacza niezgodność, rozdźwięk, brak harmonii między dźwiękami. W naszej koncepcji termin ten został uogólniony i odniesiony do relacji międzyludzkich. Niezgod...

Wykład - Przejawy wpływu społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 630

Przejawy wpływu społecznego, naśladownictwo, konformizm, posłuszeństwo wobec autorytetu, reguły wywierania wpływu. Wpływ społeczny - proces w wyniku którego dochodzi do zmiany zachowania, opinii lub uczuć człowieka, w skutek tego co robią, myślą lub czują inni ludzie. Przejawy wpływu społecznego ...

Wykład - Atrakcyjność interpersonalna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 217
Wyświetleń: 924

Atrakcyjność interpersonalna, miłość i bliskie związki Atrakcyjność interpersonalna - pozytywna postawa w stosunku do innego człowieka. Wymieniamy 2 składniki atrakcyjności: sympatia - grupuje takie zmienna jak: lubienie i chęć przebywania z inna osobą, szacunek - grupujący takie zmienne jak podz...

Wykład - dysonans poznawczy i jego wpływ na zachowania człowieka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

DYSONANS POZNAWCZY i jego wpływ na zachowania człowieka. Przekonania - zdania opisujące jaka dana osoba jest, co robi, co czuje, czego pragnie, są to też zdania opisujące świat wewnętrzny oraz normy i oceny. Ludzie odczuwają potrzebę wewnętrznej ...

Wykład - interakcje społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 931

INTERAKCJE SPOŁECZNE Autoprezentacja strategiczna - manipulowanie wrażeniami. Wywieranie wrażenia na uczestnikach interakcji w taki sposób postępujemy by uczestnicy ci odbierali nas w sposób przez nas oczekiwany. E. Goffman - „Aby zrozumi...

Wykład - konformizm

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 266
Wyświetleń: 1939

KONFORMIZM- Grupowy i społeczny. Konformizm to zachowanie spowodowane rzeczywistym lub wyobrażonym naciskiem ze strony innej osoby lub grupy. Konformizm to dostosowanie swojego zachowania i sposobu myślenia człowieka do grupy, nie zależnie czy to dopasowanie ma charakter negatywny czy pozytywny. K...

Wykład - manipulacja społeczna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 434

MANIPULACJA SPOŁECZNA Manipulacja to planowe, celowe działania, którego autorzy wykorzystując wiedzę o mechanizmach społecznych zachowania się ludzi wywierają na nich wpływ w taki sposób by nie zadawali sobie sprawy z z tego, że podlegają oddziaływaniu. Manipulacja to wszelkie oddziaływania na jed...