Uniwersytet Warszawski - strona 666

Wykład - Metodologia Badań

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 770

Metodologia Badań Konieczność zastosowania naukowych metod badawczych w PS wynika z tego, że obserwacje filozofów, pisarzy, wszelkich krytyków życia społecznego obarczone są oceną indywidualną twórcy, odzwierciedlają jego własne doświadczenia życiowe i cele które chciał osiągnąć formułując daną hipo...

Wykład - motywy społeczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1708

MOTYWY SPOŁECZNE Motywy- to stany wewnętrzne które pobudzają, warunkują i ukierunkowują działania społeczne. Motywy biologiczne- są wspólne wszystkim istotom, są wrodzone. Głód, potrzeba uczucia, itp. Stymulacja neurofizjologiczna polega na tym, że wskaźniki fizjologiczne związane z niezaspokojeni...

Wykład - psychologia społeczna jako nauka

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 791

PSYCHOLOGIA SPOŁECZNA JAKO NAUKA Psychologia społeczna - naukowe badanie sposobu w jaki rzeczywista bądź wyrażona obecność innych ludzi wywiera wpływ na ludzkie myślenie, odczuwanie i zachowanie (Aronson) Psychologia społeczna - jest dziedziną psychologii zajmującą się wyjaśnianiem funkcjonowania ...

Wykład - spostrzeganie osób i zachowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1078

SPOSTRZEGANIE OSÓB I ZACHOWAŃ, ORIENTACJA W ICH OBIEKTYWNYCH WŁASNOŚCIACH Teoria atrybucji - potoczne interpretacje przyczyn zachowania innych osób i własnego. Ojcem teorii atrybucji był Fitz Heider. Dychotomia - gdy próbujemy określić dlaczego ludzie zachowują się tak a nie inaczej możemy czynić ...

Wykład - stereotypy i uprzedzenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 609

STEREOTYPY I UPRZEDZENIA Stereotyp to schemat cech dotyczących danej jednostki lub grupy społecznej. Cechy stereotypu: są mniej adekwatne od rzeczywistości ponieważ cechy przypisywane obiektom są na zasadzie uogólnienia zwiększając różnice między grupami. mają charakter społeczny - są społecznie...

Psychologia społeczna - Test

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 504
Wyświetleń: 1827

Test z psychologii społecznej Test A 1.Zadanie J. Rothera? Dla człowieka najważniejsze jest: Rodzaj wzmocnienia w wyniku zachowania instrumentalnego 2. Podstawą autoprezentacji strategicznej jest: Potrzeba sprawowania władzy 3. Kontrwł...

Wykład - Zjawisko felicytacji i hamowania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 273
Wyświetleń: 2282

ZJAWISKO FACYLITACJI I HAMOWANIA. PRÓŻNIACTWO SPOŁECZNE I DEINDYWIDUACJA Czy i jaki wpływ na nasze zachowanie ma fizyczna obecność innych ludzi? czy fizyczna obecność innych ma wpływ na poziom działania jednostek? Badacze, chcąc odpowiedzieć na te pytania odkryli pewne prawidłowości: efekt

Finanse publiczne- pytania

 • Uniwersytet Warszawski
 • Finanse publiczne
Pobrań: 0
Wyświetleń: 518

1. Karta Podatkowa x 3 ( trzy osoby pytał o to ) 2. Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych x2 3. Rolnicy ryczałtowi - jaka procedura zgłoszenia i jaka stawka, pit 4. Amortyzacja - np. środki trwałe 5. W jaki sposób rozliczają się małżonkowie -...

Socjalizm- opracowanie - Robert Owen

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 119
Wyświetleń: 826

SOCJALIZM Socjalisci nawolywali do pokojowej zmiany ustroju. Wierzyli, ze spoleczenstwo zrozumie potrzebe reform, jeśli im się to dobrze udokumentuje. Sismondi - rozwój sprzyja powiekszaniu dobrobytu, ale nie jest on rowno dzielony; popiera Smitha, krytykuje Saya i Ricarda; drobni rzemieslnicy prz...

Wzrost niezrównowa_ony

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli ekonomicznej
Pobrań: 14
Wyświetleń: 595

Wzrost niezrównoważony - ma miejsce wówczas gdy inwestycje rozwijają się w tempie odmiennym niż określony przez stopę wzrostu zrównoważonego (r). Występujące w gospodarce procesy kumulacyjne związane z działaniem mnożników (inwestycyjnego i zatrudnienia) i akceleratora będą powodowały, że ścieżka wz...