Wykład - Asymetria pozytywno-negatywna

Nasza ocena:

3
Pobrań: 231
Wyświetleń: 2527
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Wykład - Asymetria pozytywno-negatywna - strona 1 Wykład - Asymetria pozytywno-negatywna - strona 2

Fragment notatki:

ASYMETRIA POZYTYWNO - NEGATYWNA
Asymetria pozytywno-negatywna czyli niejednakowe traktowanie przez ludzi danych pozytywnych i negatywnych. Rozkłada się na dwa efekty:
inklinacja pozytywna, czyli skłonność do formułowania raczej pozytywnych niż negatywnych ocen innych ludzi, samego siebie, obiektów społecznych i świata.
efekt negatywności polegający na silniejszym uzależnieniu ocen globalnych od negatywnej niż pozytywnej informacji, na podstawie których jest ona formułowana
Odgórne wykorzystywanie schematów:
Ocena globalna może wynikać z początkowego, często nieświadomego sklasyfikowania danego człowieka.
Zidentyfikowanie spostrzeganego człowieka jako uosobienia jakiejś kategorii lub schematu prowadzi do aktywizacji prototypu.
Prototyp - informacje opisujące typowy egzemplarz schematu, jak również do typowej reakcji afektywnej na egzemplarz danego schematu.
Rola schematów rośnie gdy:
schemat był niedawno używany do formułowania ocen
schemat jest mało skomplikowany wewnętrznie czyli zawiera treści jednoznacznie pozytywne lub negatywne
sąd wyznawany jest w pośpiechu
losy człowieka oceniającego nie zależą od człowieka ocenianego
TENDENCYJNE SPRAWDZANIA HIPOTEZ - punktem wyjścia procesu oceniania jest zwykle mniej lub bardziej nieświadoma hipoteza, co do tego jaka okaże się formułowana ocena. Źródłem hipotez mogą być nasze własne motywacje, dotychczasowa wiedza ogólna, początkowa wiedza o danej osobie, nasze stany emocjonalne itp.
REGUŁY POSZUKIWANIA INFORMACJI DLA ROZSTRZYGNIECIA O PRAWDZIWOŚCI HIPOTEZY:
strategia diagnostyczności , czyli nastawienie na poszukiwanie danych istotnych dla rozstrzygnięcia hipotezy, pozwala szukać tego co ważne a ignorować to co nieważne
strategia konfirmacji, czyli potwierdzenia, poszukiwanie głownie danych prawdopodobnych przy założeniu słuszności hipotezy, przy jednoczesnym ignorowaniu danych z nią sprzecznych
ZJAWISKO SAMOSPEŁNIAJĄCEJ SIĘ PRZEPOWIEDNI:
Hipotezy często prowadzą do „produkowania” potwierdzających je danych pomimo początkowej fałszywości tych hipotez. Zjawisko to przebiega w trzech etapach:
1.obserwator formułuje błędną hipotezę na temat obserwowanej osoby.
2.traktuje tę osobę stosownie do swoich oczekiwań, inicjuje sekwencję zdarzeń
3.osoba ta zaczyna reagować na to zachowaniem, które potwierdza hipotezę obserwatora (pojawiają się rzeczywiste powody jej trafności)
JA I WIZERUNEK WŁASNEJ OSOBY:
„Ja” obejmuje własne ciało, jego obraz i ocenę, wiedzę o sobie, czyli strukturę „ja”, tożsamość, poczucie ciągłości w czasie i w zmieniających się sytuacjach oraz to, co odróżnia nas od innych, jak również zdolności i skłonności do dokonywania wyborów i działań celowych. „Ja” jest różną strukturą różnych ról i tożsamości społecznych, przekonań na własny temat i samoocen oraz wartości i celów uznawanych za własne.


(…)

… wspólnoty. „Ja” ma charakter współzależny, to jest ludzie myślą o sobie jako o części jakiejś wspólnoty w kategoriach łączących ich z innymi ludźmi.
TOŻSAMOŚĆ OSOBISTA - samowiedza, na którą składają się cechy spostrzegane dla własnej osoby jako najbardziej charakterystyczne i zarazem najbardziej specyficzne, to jest najwyraźniej odróżniające własną osobę od innych ludzi.
TOŻSAMOŚĆ SPOŁECZNA…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz