Formy zgodności informacji

Nasza ocena:

5
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1274
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Formy zgodności informacji - strona 1 Formy zgodności informacji - strona 2 Formy zgodności informacji - strona 3

Fragment notatki:

Formy zgodności informacji
Fałszywe poczucie powszechności- przypisywanie zachowań zbiorowością , upodabnianie, innych podejrzewamy o to co sami robimy
Dążenie do odrębności i wyróżniania się
Czyli zbyt małe lub zbyt duże podobieństwo wzbudza negatywne uczucia takie jak lęk, niepokój, smutek
Fałszywe poczucie powszechności opiera się na mechanizmach
Motywacyjnych (redukcja dysonansu, dążenie do obrony ego)
Poznawczych ( wybrane przez przedmiot zachowania jest łatwiej zapamiętywane, w związku z tym łatwiej przyswajane innym)
Rodzaje projekcji (przypisywania i rzutowania na świat zew. Własnych stanów i cech jednostki )
Obronna- jest motywowana obrona pozytywnej samooceny i /lub dążeniem do likwidacji nieprzyjemnych stanów emocjonalnych
Nieobronna- asymilacyjna- wiąże się z ogólnymi zasadami poznawania i spostrzegania świata przez jednostkę
Mechanizmy pozwalające na utrzymanie zgodności między informacjami napływającymi
Pierwsze wrażenie (3 sekundy / 30 sekund)
Centralność - (peryferyczność cech oraz UTO) jakąś cecha jest centralna, może zależeć od naszych doświadczeń , od osoby- jak się zachowuje, od sytuacji
Halo efekt Anielski -cechy pozytywne mimo wszystko zależne od pierwszego wrażenia Diabelski- cechy negatywne
Akcentuacja- czyli wpływ cech kontekstowych na ocenianie cechy ogniskowej (cechy, które mają wpływ na cechę , która nas interesuje)
Modele procesu formułowania ocen ludzi
Ocenianie jako oddolna integracji cech
-modele ilościowe
-modele jakościowe
Ocenianie jako odgórne wykorzystywanie schematu
Ilościowe modele procesu formułowania ocen ludzi
Sumowanie - integrowanie ocen cząstkowych w ocenę globalną poprzez sumowanie
Uśrednianie- ocena globalna jest wynikiem uśrednianiem ocen cząstkowych
Ważone uśrednianie (Anderson ) tjw. Ale należy jeszcze pomnożyć oceny cząstkowe przez ich wagę (uwzględnia efekt kolejności napływających informacji)
Wyjaśnienie efektu pierwszeństwa (Wojciszka, 1991)
Hipoteza spadku uwagi
Hipoteza dyskredytowania informacji sprzecznych z już posiadanymi Hipoteza uwarunkowanego rozwijania sądu o innym człowieku
Ilościowe modele formułowania ocen ludzi
Asymetria pozytywno-negatywna ( czyli niejednakowe traktowanie przez ludzi danych pozytywnych i negatywnych ) Czapliński
Inklinacje pozytywne skłonność do formułowania nowej pozytywnej nie negatywnej oceny
Efekt negatywności- silniejsze uzależnienie oceny globalnej od informacji negatywnych ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz