Uniwersytet Warszawski - strona 664

Wykład - Przywileje i immunitety dyplomatyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 112
Wyświetleń: 812

Przywileje i immunitety dyplomatyczne Pojęcie przywilejów i immunitetów wyłączenia, ulgi, prawa, szczególna ochrona - umowy m. traktujące o przywilejach i immunitetach: KNZ, konwencja o przywilejach i immunitetach Nar...

Wykład - rozbrojenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 84
Wyświetleń: 749

ROZBROJENIA Rozbrojenie w świetle Karty Narodów Zjednoczonych. Karta nie nałożyła obowiązków prawnych na państwa w zakresie rozbrojenia. Natomiast Deklaracja zasad z roku 1970 głosi ze wszystkie państwa powinny prowadzić w dobrej wierze rokowania w celu szybkiego zawarcia uniwersalnego traktatu w...

Wykład - Stosunki dyplomatyczne

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 14
Wyświetleń: 567

Stosunki dyplomatyczne Normy regulujące stosunki dyplomatyczne stos. dyplomatyczne są regulowane przez zespół norm prawa dyplomatycznego, normy kurtuazyjne i normy prawa wewnętrznego; Konwencja wiedeńska o stosunkach dyplomatycznych ...

Wykład - definicja suwerenności

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 63
Wyświetleń: 749

SUWERENNOŚĆ - niepodległość, niezależność, niezawisłość; te słowa są wykorzystywane w sposób instrumentalny, terminom przypisana jest wartość najwyższa w państwie i powinny być używane w sposób świadomy - używane jest pojęcie suwerenności w kontekście niepodległości, a ich znaczenie nie jest tożsam...

Wykład - Uznanie międzynarodowe

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 91
Wyświetleń: 791

Uznanie międzynarodowe Pojęcie i formy uznania uznanie m. to akt prawny, w którym podmiot PM (państwo lub org. m.) stwierdza istnienie pewnych faktów oraz przyznaje im określone skutki prawne. Przedmiotem uznania może być państwo, rząd, powstańcy, strona wojująca, naród. Uznanie może być udzielan...

Siły zbrojne uczestniczące w wojnie lądowej - wykład

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
 • Turystyka morska
Pobrań: 3787
Wyświetleń: 644

WOJNA LĄDOWA Siły zbrojne uczestniczące w wojnie lądowej Art.1 Regulaminu haskiego z 1907-ustawy ,prawa i obowiązki wojenne stosuje się nie tylko do armii,ale też do pospolitego ruszenia i oddziałów ochotniczych jeżeli:mają na czele os...

Wykład - Wojna

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 35
Wyświetleń: 784

WOJNA,KONFLIKT ZBROJNY,UŻYCIE SIŁY Tradycyjnie określa się wojnę jako stan walki orężnej między państwami i jako przeciwstawienie stanu pokoju.Określenia te w przeszłości były podstawą do podziału prawa międzynarodowego na prawo wojny i pokoju,nie odpowiada to jednak współczesnym tendencjom zmierza...

Wykład - Zakaz dyskryminacji

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 56
Wyświetleń: 574

Zakaz dyskryminacji A. Dyskryminacja rasowa Deklaracja w sprawie likwidacji wszelkich norm dyskryminacji rasowej. Sesja XVIII Zgromadzenia Ogólnego 20 listopada 196 r. przyjęła deklaracje w sprawie likwidacji wszelkich norm dyskryminacji rasowej. Po raz pierwszy w dokumencie międzynarodowym dyskry...

Wykład - zarys historii prawa międzynarodowego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Prawo międzynarodowe publiczne
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1169

ZARYS HISTORII PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO Starożytność Typy historyczne PM odpowiadają poszczególnym epokom. Treść i cechy PM pozostają w ścisłej zależności od systemu politycznego i gospodarczego, jaki wykształcił się w wyniku rozwoju historycznego. „klasyczne prawo międzynarodowe” - typ historyczny...

Wykład - Mechanizmy wywierania wpływu społecznego

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia społeczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 644

Mechanizmy wywierania wpływu społecznego. Posłuszeństwo wobec autorytetu. Jak oprzeć się normatywnym wpływom społecznym? Wpływ mniejszości - przypadek w którym mniejszość członków grupy wpływa ma zachowania albo przekonania większości. Kredyt zaufania - zaufanie, które w ciągu długiego czasu zdob...