Uniwersytet Warszawski - strona 586

Stres jako element stylu zycia dzieci i młodzieży - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Odporność roślin na stresy
Pobrań: 77
Wyświetleń: 469

ANNALES UNIVERSITATIS MARIAE CURIE-SKŁODOWSKA LUBLIN - POLONIA VOL.LV, suppl. XIII, 57 SECTIO D 2003 1Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa State College in Racibórz ul. Słowackiego 55, 47 - 400 Racibórz 2Politechnika Opolska Polytechnic in Opole ul. Działkowa 4, Opole 1Beata Fedyn, 2Michał Sze...

Paluchowski „Diagnoza psychologiczna.Podejście ilościowe i jakościowe”...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnostyka izotopowa
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1456

Paluchowski „Diagnoza psychologiczna.Podejście ilościowe i jakościowe” DIAGNOZOWANIE proces aktywnego poszukiwania i przetwarzania danych potrzebnych do podjęcia decyzji o działaniach zmierzających do zmiany aktualnego stanu psychospołecznego ludzi. Trzy główne obszary problemowe diagnozowania: Obs...

Badania jako interakcja społeczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

BADANIE JAKO INTERKCJA SPOŁECZNA Kontekst badania - każde badanie jest niepowtarzalne i ma niepowtarzalne wyniki, ze względu na różne specyficzne okoliczności. 2.5.1. Społęczny kontekst badania Badanie to interakcje społeczna. 1. Sp...

Społeczne aspekty rezultatu diagnozy klinicznej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 91
Wyświetleń: 1246

Brzeziński J., Kowalik S. (1998) Społeczne aspekty rezultatu diagnozy klinicznej. W: H. Sęk (red.) Społeczna psychologia kliniczna. Warszawa, PWN, rozdział 5, s.269-302. Badana osoba w trakcie badania wykazuje lęk przed oceną ( wg Ro...

Budowanie relacji diagnostycznej - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1260

Budowanie relacji diagnostycznej Kompetencja relacyjna - zespół właściwości jednostki, które ułątwiają jej nawiązywanie, rozwijanie i podtrzymywanie satysfakcjonującej relacji (harrison) Znaczenie kontraktu na badanie - klient może się przygotować, 2podmiotowość relacji, klient to suwerenny partne...

predykcja aktuarialna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 1183

Co oznacza termin predykcja aktuarialna? wąski sens - klasa formalnych procedur opartych na tzw. tablicach aktuarialnych, na podobieństwo tablic w tow. ubezpieczeniowych szeroki sens - użycie obok terminu „predykcja statystyczna” gł. cechą definicyjną predykcji aktuarialnej jest jej „mechanicznoś...

Diagnostyka tradycyjna a diagnostyka behawioralna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 672

Diagnostyka tradycyjna versus diagnostyka behawioralna dyskusja nad problemem „stan czy cecha” diagnostyka behawioralna krytyka tradycyjnej diagnostyki (podejście korelacyjne + podmiotowe) za tradycjonalizm i konserwatyzm przedmiotem diagnozy są specyficzne zach., które będą poddane modyfikacji t...

Diagnoza a terapia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 945

DIAGNOZA A TERAPIA W podejściu behawioralnym kładzie się nacisk na to co osoba robi, a nie jakie właściwości posiada. Bardziej istotne od teo co zachowanie wywołuje, jest to, co zachowanie podtrzymuje. Analitycy zachowania sprzeciwiają się persenologizmowi, czyli odrzucaja tezę, że właściwości podmi...

Diagnoza kliniczna versus diagnoza statystyczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 245
Wyświetleń: 4599

Diagnoza kliniczna versus diagnoza statystyczna dwa sposoby opracowywania danych: tzw. mechaniczna predykcja i kliniczna ocena pozorny kompromis - używanie mechanicznej predykcji tam gdzie od decyzji psychologa zależą losy czł., a w terapii stosowanie jakościowych orzeczeń i opinii klinicznych - b...

Diagnoza a terapia - omówienie - Psychoterapia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 21
Wyświetleń: 504

Diagnoza versus terapia nauki praktyczne → projektowanie zdarzeń diagnozowanie jako pierwszy etap projektowania - określa stopień odchylania się rzeczywistości od jej przyszłej wizji; diagnostyka służy przede wszystkim terapii (przygotowaniu specyficznej interwencji psychologicznej i powinna być o...