Uniwersytet Warszawski - strona 585

Wykład - Uszkodzenie CUN - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 616

WYKŁAD 14 03. 06. 06 r OBJAWY USZKODZENIA C.U.N. UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE pierwotne zaniżenie sprawności psychomotorycznych i intelektualnych na tle niesprawności c.u.n. powstałe w okresie rozwojowym OTĘPIENIE (deficyt, obniżenie sprawności) spadek sprawności intelektualnej na skutek uszkodzenia

Całościowe zaburzenia rozwoju - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 532

WYKŁAD 7 3.04.2006 ICD - 10 DSM - IV PSYCHOPATOLOGIA Autyzm wczesnodziecięcy - zespół Kannera - uszkodzenie centralnego układu nerwowego to: ciężkie globalne zaburzenia w wielu sferach rozwoju, przejawiające się: poważnymi zaburzeniami w sferze kontaktów społecznych nieprawidłowościami rozw...

Klasyfikacja chorych - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 63
Wyświetleń: 770

WYKŁAD 8 10.04.2006 KLASYFIKACJA CHORÓB STRACH LĘK - uprzedmiotowiony - bezprzedmiotowy reakcja na reakcja na - uświadamiane, realne - nieuświadamiane zagrożenia zewnętrzne zagrożenie wewnętrzne najczęściej nieadekwatne do stopnia zagrożenia Na gruncie lęku objawy nerwicy to: - czynnościowe zab...

Koncepcja Martina Seligmana - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 56
Wyświetleń: 567

WYKŁAD 5 20.03.2006 KONCEPCJA MARTINA SELIGMANA - osadzona w behawioryzmie STYLE WYJAŚNIANIA ZDARZEŃ - najbardziej wyraźne, gdy mamy do czynienia z porażkami i sukcesami - styl albo nas pcha do wyjaśniania, radzenia sobie, albo nas wycofuje - 2 rodzaje: - styl optymistyczny - styl pesymistycz...

Koncepcje - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

WYKŁAD 4 13.03.2006 KONCEPCJE PSYCHOLOGICZNE z punktu widzenia psychopatologii: 1. PSYCHODYNAMICZNE - człowiekiem rządzą nieuświadomione, wewnętrzne siły psychologiczne Energia psychiczna -

Uszkodzenie CUN - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 70
Wyświetleń: 1036

WYKŁAD 14 03. 06. 06 r OBJAWY USZKODZENIA C.U.N. UPOŚLEDZENIE UMYSŁOWE pierwotne zaniżenie sprawności psychomotorycznych i intelektualnych na tle niesprawności c.u.n. powstałe w okresie rozwojowym OTĘPIENIE (deficyt, obniżenie sprawności) spadek sprawności intelektualnej na skutek uszkodzenia

Zaburzenia myślenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 560

WYKŁAD 12 22. 05. 06 ZABURZENIA MYŚLENIA MYŚLENIE to proces przetwarzania informacji odbieranych przy pomocy narządów zmysłów w nowe, abstrakcyjne reprezentacje. 2 grupy zaburzeń: Zaburzenia TOKU myślenia: Spowolnienie - procesy myślowe przebiegają wolniej niż przeciętnie, obserwacja pośrednia na po...

Zaburzenia osobowości - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 84
Wyświetleń: 539

WYKŁAD PSYCHOPATPLOGIA wg ICD-10 ZABURZENIA OSOBOWOŚCI Specyficzne zaburzenia osobowości Zalicza się tutaj głęboko zakorzenione i utrwalone wzorce zachowań, odmiennych od przeciętnych zachowań, typowych dla danej kultury. Odmienność p...

Zaburzenia zachowania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Psychologia kliniczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 455

WYKŁAD PSYCHOPATOLOGIA (wg ICD-10) ZABURZENIA ZACHOWANIA Zaburzenia uznawane za specyficzne dla okresu adolescencji. Częściej występują u chłopców niż u dziewcząt. Bardzo często rodzaj objawów nie jest traktowany ani przez otoczenie, ...