Uniwersytet Warszawski - strona 587

Koncepcja częstości aktów działania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 665

KONCEPCJA CZĘSTOŚCI AKTÓW DZIAŁANIA (Buss, Craik) Podstawowe założenia: - cechy są produktami języka - podstawową jednostką analizy działań jest tendencja behawioralna zbiór zaobserwowanych aktów behawioralnych, ponieważ pojedynczy akt nie daje dostatecznej pewności której dyspozycji dotyczy. - sieć...

Modele formalne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1064

MODELE FORMALNE - WSPOMAGANIE DECYZJI DIAGNOSTYCZNYCH Modele formalne - dotyczą konkretnego zagadnienia, oparte na teorii. Mają pomagać psychologom w podjęciu decyzji diagnostycznej. Jeden z pierwszych modeli formalnych, obok Meehla - model użyteczności decuzji diagnostycznych Cronbacha i Gleser. O...

Obserwacja - omówienie - rodzaje i struktura

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 112
Wyświetleń: 1029

OBSERWACJA - szeroka i różnorodna klasa procedur diagnostycznych (różnorodne kryteria - stopień interwencji diagnosty, forma strukturalizacji). Przyglądanie się zachowaniu diagnozowanej osoby lub grypu i rejestrowanie wybranych aspektów tego zachowania. Metody obserwacyjne: diagnoza behawioralna, a...

Podejście nometyczne a podejście idiograficzne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 567
Wyświetleń: 4102

Podejście nometyczne versus podejście idiograficzne Wilhelm Windelband (W.W.)- 1884r. -podział nauki na nomotetyczne i idiograficzne ze względu na sposób ujmowania przez nie rzeczywistości i tworzenia wiedzy (obecnie nieaktualne, bo prawie wszystkie nauki dążą do tworzenia praw ogólnych) nauki nom...

Próby zadaniowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 1407

PRÓBY ZADANIOWE Szeroka klasa technik diagnostycznych - postawienie przed osobą badaną zadania wy magającego wykorzystania zdolności mierzonej w tym badaniu. Wynik - poziom dyspozycji, zdolności, kompetencji. Testy inteligencji i zdolności mają tego typu konstrukcję. Testy inteligencji i zdolności ...

Psychologia praktyczna a psychologia akademicka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 35
Wyświetleń: 679

Psychologia praktyczna versus psychologia akademicka Arystoteles - podział na wiedzę naukową (celem jest prawda)i umiejętności praktyczne (celem działanie) wiedza praktyczna → konkretne umiejętności potrzebne do wykonania danego zadania; kryterium oceny - biegłość; o jej wartości decyduje to w jak...

Sęk - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 203
Wyświetleń: 1176

Sęk - „wprowadzenie do klinicznej ” rozdział 7 ( str. 127-160) Etap prediagnostyczny badania : jego przekonania, nastawienia, wartości, dążenia i potrze­by. Wśród tych potrzeb może powstać potrzeba kontaktu z psychologiem klinicznym w celu uzyskania profesjonalnej pomocy. W okresie prediagnostycznym...

Standardy etyczno-zawodowe - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 14
Wyświetleń: 490

Standardy etyczno-zawodowe Prywatność, legalność narzędzi, nie można zmyślać wyników i działać na szkode klienta. Należy go informować o tym co robimy i dlaczego - kształtowanie autonomii Polski kodeks etyczny - PTP - różne role psychologa (praktyk badacz, nauczyciel) Ameryka - kodeks APA - osobn...

Suchańska „ Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej” - omówie...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 924
Wyświetleń: 2709

Suchańska „ Rozmowa i obserwacja w diagnozie psychologicznej” OBSERWACJA - narzedzie podstawowe dla danych jakościowych, może być częścią wywiadu lub odrębną formą ( służącą np. do opisu zachowania). Czyli albo obserwujesz podczas diagnozy, albo obserwujesz i wydajesz opinie od razu. Obserwacja -...