Psychologia praktyczna a psychologia akademicka - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 63
Wyświetleń: 735
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia praktyczna a psychologia akademicka - omówienie - strona 1 Psychologia praktyczna a psychologia akademicka - omówienie - strona 2 Psychologia praktyczna a psychologia akademicka - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

Psychologia praktyczna versus psychologia akademicka
Arystoteles - podział na wiedzę naukową (celem jest prawda)i umiejętności praktyczne (celem działanie)
wiedza praktyczna → konkretne umiejętności potrzebne do wykonania danego zadania; kryterium oceny - biegłość; o jej wartości decyduje to w jakim stopniu jest przydatna, jej stosowalność → oparcie wiedzy na nadmiernie uproszczonych zw. p-s. i koncentracja tylko na 1 aspekcie złożonego zjawiska
Zienkiewicz - skuteczne techniki leczenia mogą nie mieć żadnych podstaw teoretycznych, niekoniecznie też lepsza i dokładniejsza teoria podnosi skuteczność praktyki
mitem jest, że „praktyka społeczna” jest ostateczną weryfikacją teorii
Anastasi - myśląc o testach psychologicznych zbyt wiele uwagi poświęca się testom, a zbyt mało psychologii
używane w praktyce i sporadycznie tworzone nowe narzędzia tylko w niewielkim stopniu korzystają ze współczesnej teorii testów
ograniczony wpływ „psych. akademickiej” na praktykę → archaiczność większości narzędzi
zamiast wiedzy zdroworozsądkowej w działalności praktycznej należy korzystać z wiedzy naukowej (scientific research)
badania naukowe ← poszukiwanie ogólnych prawidłowości, hipotez i teorii; bezinteresowne
badania w celach praktycznych zainteresowanie wiedzą pozwalającą przede wszystkim na projektowanie zdarzeń (diagnozowanie jest jego pierwszym etapem) / poznanie środków i dróg prowadzących do wybranego celu; dominują pragmatyczne kryteria doboru zmiennych;
kryterium doboru przedmiotu badania jest znajomość sposobu modyfikacji danej zmiennej (ale wiedza o faktycznych przyczynach aktualnie obserwowanych zaburzeń najczęściej nie może być wykorzystana w projekcie ich zmiany i/lub nie zwiększa skuteczności praktycznych dokonań; ważniejsza jest wiedza pozwalająca wybrać optymalny rodzaj interwencji psychologicznej)
odwołanie do innego zbioru informacji niż w bad. naukowych - to co się dzieje tu i teraz; o wyborze danych decyduje ekonomiczny, społeczny i etyczny koszt zdobywania info.
niekorzystne społ. skutki diagnozowania
badanie trafności = poszukiwanie odp. na pyt. jaka jest użyteczność danych predykcyjnych w przewidywaniu wartości danych kryterialnych = czy dane predykcyjne i kryterialne są ze sobą jakoś powiązane → psycholog praktyk zna odp. testowe i na ich podstawie chce ustalić kategorię do jakiej należy badany, w bad. trafności znamy kategorię i pytamy, by poznać odp. testowe os. do niej należących ← TO NIE JEST SYMETRYCZNE!
badanie diagnostyczne jest w swojej istocie badaniem naukowym → postępowanie naukowców powinno być dla diagnostów wzorem
analiza wiedzy naukowej z różnych pkt. widzenia:


(…)

… oddzielić umysłu badanego od umysłów badających; teoria jest punktem dojścia, jest rozwijana w trakcie bad., które ma charakter rekursywny; gł. metody jakościowe; P. Berger, T. Luckmann
założenia rzeczniczo-partycypacyjne - bad. powinny być zaangażowane społ. i zawierać strategię działań reformatorskich, która mogłaby zmienić życie os. bad., instytucjonalne warunki ich życia, a także życie samego badacza
pragmatyzm - jedyną rzeczywistością jest świat doraźnego praktycznego działania; kryterium prawdziwości sądów i pojęć stanowi użyteczność - wiedza jest wynikiem analizowania działania i jego konsekwencji; ważny jest problem badawczy i jego zrozumienie a nie metody
zróżnicowany rodz. danych: dane obiektywne liczbowe/nieliczbowe, subiektywne liczbowe/nieliczbowe
przydatność danych zależy od celu; dane…
… badań jakościowych ilościowym jest nieuzasadnione, gdyż wykorzystywane metody to metody empiryczne
jeżeli mówimy o różnych paradygmatach badawczych to oba podejścia można traktować jako przeciwstawne
metody jakościowe i ilościowe współwystępują i wzajemnie się uzupełniają
rozszerzona zakres strategii badawczych wg Creswella:
sekwencyjna w wersji eksploracyjnej (1-jakościowe zbieranie i analiza, 2…
… jakościowe - szczególnie ważne gdy chcemy poznać znaczenie jakichś treści czy zdarzeń dla jedn. i ich rozumienie
dane subiektywne = pozarozumowe, wartościujące, dowolne, stronnicze i zależne od sposobu poznawania
3 strategie badawcze wg J. Creswella: ilościowe - postpozytywizm; procedury quasi- lub eksperymentalne, bad. ankietowe
jakościowe - podejście etnograficzne (obserwacja uczestnicząca), teoria
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz