Teoria ugruntowana

Weryfikacja teorii ugruntowanej

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 182
Wyświetleń: 1400

WERYFIKACJA TEORII UGRUNTOWANEJ - wszystkie hipotetyczne twierdzenia teorii ugruntowanej wymagają...

Badanie w działaniu - test 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
 • Badanie w działaniu
Pobrań: 553
Wyświetleń: 1498

ugruntowanej na podstawie analizy czasopisma dokonał analizy kolejnych czasopism, sprawdzając, czy teoria...

Schemat etnograficzny - czynności

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 119
Wyświetleń: 1267

w badaniach nad edukacją organizuje czynności badacza zmierzające do skonstruowania teorii ugruntowanej...

Typy analizy treści

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 441
Wyświetleń: 3850

budowanie i weryfikacji teorii ugruntowanej Elementy opisu strukturalnego: Instytucjonalne wzorce przebiegu...

Socjologia - opracowanie zagadnień

 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • dr Ewa Cierniak-Szóstak
 • Socjologia
Pobrań: 1582
Wyświetleń: 5635

jak: koncepcja dramaturgiczna E. Goffmana, etnometodologia, teoria ugruntowana, teorie zmiany i rozwoju...

Badania społeczne w praktyce. Badania niereaktywne.

 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 • dr Malgorzata Krywult-Albańska
 • Metody i techniki badawcze w socjologii
Pobrań: 1281
Wyświetleń: 8064

w kontekście teorii ugruntowanej (Bruce Berg) porównane do układania układanki: def. operacjyjna każdej...

Schemat studium przypadku 2

 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • prof. dr hab. Krzysztof Rubacha
Pobrań: 189
Wyświetleń: 1526

do analizowanego przypadku. Teoria ugruntowana może być źródłem hipotez weryfikowanych na szerszym poziomie...