Socjologia - opracowanie zagadnień

Nasza ocena:

5
Pobrań: 2569
Wyświetleń: 8169
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Socjologia - opracowanie zagadnień - strona 1 Socjologia - opracowanie zagadnień - strona 2 Socjologia - opracowanie zagadnień - strona 3

Fragment notatki:W niniejszej notatce poruszone zostały następujące zagadnienia: socjologia, holizm, funkcjonalizm, indywidualizm metodologiczny, nomotetyzm, idiografizm, ontologia, orientacja nominalistyczna, metody redukcji indywidualistycznej. Ponadto w treści notatki można spotkać takie zagadnienia jak: odejście fikcjonistyczne, modelizm genetyczny, realizm socjologiczny, emergentyzm, mikrostruktura, makrostruktura, ujęcia struktury społecznej. Kolejne pojęcia opisane w dokumencie to: stratyfikacja, ład społeczny, typy ładu wg Ossowskiego, więź społeczna, typy więzi, stosunki społeczne, instytucje, kontrola społeczna. W dalszej części opisano również terminy: socjologia problemów społecznych, władza w społeczeństwie, teorie kultury, kulturowy wymiar procesów gospodarczych, M.Weber, etyka protestancka, normy i wzory zachowań, socjalizacja i jej rodzaje. oprócz tego w pracy pojawiają się także teorie B. Malinowskiego, M.Mead, P. Sorokina. Dalej mowa o takich zagadnieniach jak: funkcjonalizm, instytucjonalizm, neoinstytucjonalizm, styl życia, kultura organizacyjna, grupy społeczne, zbiór, zbiorowość, facylitacja, konformizm, przesunięcie ryzyka, grupowe myślenie, naśladownictwo, dezindywidualizacja. Następnie w notatce pojawia się opis kolejnych pojęć z dziedziny socjologii: dyfuzja odpowiedzialności, anonimowość, struktury grupowe, wyjaśnianie ludzkich zachowań i działań społecznych, behawioryzm, teoria nagród i kar, teoria postaw, teoria działań społecznych. Dalsze tematy poruszone na łamach tego dokumentu to: koncepcja definicji sytuacji, czynności autoteliczne, teoria ról społecznych, osobowość społeczna, koncepcje człowieka, paradygmat interpretacyjny, społeczne tworzenie rzeczywistości, interakcjonizm symboliczny. Ponadto w notatce można też spotkać jeszcze takie zagadnienia jak: koncepcja dramaturgiczna E. Goffmana, etnometodologia, teoria ugruntowana, teorie zmiany i rozwoju społecznego, teorie integracyjne i koercyjne, historycyzm K.Poppera, ewolucjonizm i neoewolucjonizm. Na koniec poruszono też tematy: dyfuzjonizm, teorie modernizacji i rozwoju zależnego, społeczeństwa ponowoczesne, koncepcja Verstehen.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz