Typy analizy treści

Nasza ocena:

3
Pobrań: 518
Wyświetleń: 3997
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Typy analizy treści - strona 1

Fragment notatki:

Trzy typy analizy treści: Analiza semantyczna - odkrywa jawną warstwę tekstu, o czym on jest, kto jest bohaterem, jak często się pojawia w porównaniu z innymi bohaterami, w jakim kontekście Analiza semiotyczna - odkrywanie niejawnej warstwy tekstu, ukrywanych intencji autora, poprzez interpretację Analiza retoryczna - analizie poddaje się figury stylistyczne i interpretuje się ich funkcję w tekście: metafory, metonimie, ironię, synekdochy) Analiza narracji - dane w postaci spisanej narracji (opowiadania) pochodzą najczęściej w wywiadu swobodnego; to co zrobimy z tym materiałem zależy od nas, są dwa poglądy:
Pogląd dominujący - dane z wywiadu odtwarzają rzeczywisty przebieg zdarzeń, dając obiektywną relacje z przeszłości
Drugi opiera się na założeniu, że opowiadający konstruuje swoja biografię z perspektywy aktualnego doświadczenia lub z perspektywy zapamiętanych doświadczeń
Wywiad narracyjny nie pozwala na odtworzenie obiektywnych struktur z życia osoby badanej, są dwie grupy przyczyn:
Kontekst psychologiczny - pokazuje działanie mechanizmów obronnych i schematów poznawczych, ludzie nieustannie interpretują swoje doświadczenia, często po to , aby je zrozumieć i zaakceptować, w rezultacie zapamiętują ostatnią wersję, wiec przekaz narracyjny nie jest obiektywny lecz w znacznym stopniu przetworzony
Kontekst poznawczy - z perspektywy schematów poznawczych, czyli modeli danego obiektu w umyśle człowieka, które pełnią funkcję reprezentacji rzeczywistości oraz procedury przetwarzania informacji o rzeczywistości. Każde zdarzenie ulewa w umyśle przetworzeniu zgodnie z posiadaną wiedzą ogólną na jego temat. Ludzie konstruują swój własny świat i ta konstrukcja ,a nie jego obiektywny obraz, ujawnia narracja!!! Dwie drogi analizy danych z wywiadu: analiza danych jako wskaźników obiektywnych zdarzeń, które relacjonuje osoba badana
analiza danych jako wskaźników procesu konstruowania biografii i własnej tożsamości osoby badanej Schemat analizy narracji w opracowaniu Schutze: analiza formalna tekstu wywiadu( podział tekstu na jednostki analityczne według kryterium wyprowadzonego z narracji), wyłączenie z tekstu fragmentów nienarracyjnych
kodowanie tekstu w ściśle określonej sekwencji, np. czasowej
opis strukturalny, czyli wyodrębnienie: instytucjonalnych wzorów przebiegu życia, biograficznych schematów działania, trajektorii oraz biograficznych procesów zmian
dokonanie abstrakcji, polegające na połączeniu wyodrębnionych struktur procesowych w całościowy obraz biografii osoby badanej
budowanie i weryfikacji teorii ugruntowanej Elementy opisu strukturalnego: Instytucjonalne wzorce przebiegu życia. Na podstawie tych wzorców można określić przebieg sytuacji życiowych badanego, który jest rezultatem jego przebywania w różnych instytucjach społecznych. Instytucje przygotowują gotowe ramy, definiujące granice działania uczestników. Biograficzne schematy działania to projekty, które badany realizował w życiu, jego celowe działania. ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz