Metody jakościowe - opis badań

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 2618
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Metody jakościowe - opis badań - strona 1 Metody jakościowe - opis badań - strona 2 Metody jakościowe - opis badań - strona 3

Fragment notatki:


8 marca 2011 - 4 - Literatura
Silvermann, D. Prowadzenie badań jakościowych , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009
Hammersley, M., P. Atkinson, Metody badań terenowych , Wyd. Zysk&S-ka, 2000 Poznań.
Babbie, E., Badania społeczne w praktyce , Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005; rozdział 10,11,12,18,19
Miles M. B, Hubermann A. M., Analiza danych jakościowych , Białystok: Trans Humana, 2000
Denzin, N. K. Lincoln, Y. S., Metody badań jakościowych , Państwowe Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2009, tom 1.
Literatura uzupełniająca
Silverman, D., Interpretacja danych jakościowych , Wydawnictwo PWN, Warszawa 2009
Konecki K., Studia z metodologii badań jakościowych . Teoria ugruntowana, PWN, Warszawa 2000
Nowak S., Metodologia badań socjologicznych , Warszawa 1985, rozdział 8
Plano Clark, V. L., Creswell, J. W., The Mixed Metgods Reader , SAGE Publication, Los Angeles, 2008, rozdział 1, 7 , 9.
Włodarek, J. Ziółkowski, M., (red) Metoda biograficzna w socjologii . Warszawa - Poznań 1990 ***
Modele badań jakościowych - Cd: z punktu widzenia „badacza praktykującego”
np. Haberman & Miles Sourcebook Quamlitative Data Analysis (SAGE 1994) z pozycji “realizmu transcentalnego” = zjawiska społeczne istnieją nie tylko w umysłach lecz w obiektywnym świecie cechującym się pewnymi stabilnymi / trwałymi relacjami (regularnościami prawo - podobnymi) causa description indywidualnych zjawisk i procesów w terminach mechanizmów i struktur które należy wykryć
wzrost zainteresowania jakościowym paradygmatem badań:
b. etnograficzne - badania terenowe - obserwacja uczestnicząca - studium przypadku - metody naturalistyczne - [synonimy b. j]
 triangulacja metod (pożądana jako walidacja przez poszukiwanie kondradyktoryczności (potwierdzającej ew. wynik badania = walidacja wielo - proceduralna
trangulacja wg źródeł danych (osoby, czas, miejsce)
t. wg typu danych (jakościowe - tektowe - ilościowe)
wg badaczy (A, B, C, …)
Typologie / taksonomie bada. jak.
5 głównych tradycji badań jakościowych (wg Jacob'a 1987)
na bazie założeń dotyczących natury ludzkiej i społeczeństwa koncentracji na określonym systemie społ
metodologii samej w sobie (wyznaczanie badań, zbieranie danych, analiza jakościowa / ilościowa;
??
??
psychologia ekologiczna - etnografia holistyczna - etnografia komunikacji - antropologia poznawcza - interakcjonizm symboliczny


(…)

… / taksonomi badań jakościowych: Charakterystyki skoncentrowane na stosowanych metodach (np. Wollcot, 1992: 23 strategii badań) Charakterystyki skoncentrowane na celach badań (Tesch, 1990) - typologie wg zainteresowań w /pyt dot. charakterystyk języka (wymiarów przestrzeni językowej)
jako środek komunikacji (analiza treści, analiza dyskursywna, etnografia komunikacji)
jako element kulturowy (kognitywny, interaktywny)
etnologia - etnografia strukturalna - interakcjonizm symboliczny / etnometodologia odkrywania regularności w zachowaniach ludzkich
identyfikacja / kategoryzacja elementów, eksploracja pojęciowa
realizm transcendentalny - analiza struktury zdarzeń (event structure an.) - teoria ugruntowana - etnograficzna analiza treści - psychologia ekologiczna
odkrywanie / rozpoznawanie wzorów
fenomenografia…
… próbka - populacja)
określenie zakresu / granice obejmujące interesujący przypadek
utworzenie `operatu' badania
odwołanie się do teorii - ex ante lub w trakcie badania (np. `teoria ugruntowana')
Obiekty wyboru / próbkowania (np. praca policji, Manning, 1977)
Możliwe wybory
Lokalizacje
Posterunek policji, rezydencja (o specjalnej reputacji), miejsce przestępstwa
Aktorzy
Policjanci określonej kategorii…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz