Badanie w działaniu - test 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 588
Wyświetleń: 1582
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Badanie w działaniu - test 2 - strona 1 Badanie w działaniu - test 2 - strona 2

Fragment notatki:

Jeżeli liczba badanych jest mniejsza niż 30 to: Standaryzowanie zmiennej w rozdziale normalnym jest nieefektywne
Standaryzowanie zmiennej w rozdziale normalnym jest efektywne Zmienna powinna być standaryzowana w rozkładzie Gonetta (str 227)
Wymaganie liniowości związku między zmiennymi jest charakterystyczne dla: Odchylenia standardowego
Współczynnika korelacji Persona Wspólczynika korelacji ….. Spermana
Statystyka opisowa jest zbiorem metod służących do: Szacowania właściwości populacji na podstawie właściwości próbki Szacowania właściwości próbki
Który z poniższych współczynników, typowy dla nominalnego poziomu pomiaru, dał podstawy do przyjęcia następującej hipotezy? β - Studenta t w = 6,7 m przy p = 0,01
r w - Spermana r w = 0,56 przy p = 0,07
współczynnik kontyngencji C = 0,08 przy p = 0,03 r- Studenta t = 9,1 przy p - 0,67
r - Persona t = 0,89 przy p = 0,012
Na podstawie obliczonych współczynników odpowiedz na następujące pytania badawcze: Jaki jest związek pomiędzy poziomem wykształcenia a poziomem zarobków wśród Polaków we wczesnej dorosłości?
r = 0,75 p = 0,01
Wraz ze wzrostem wykształcenia rośnie poziom zarobków Wraz ze spadkiem wykształcenia rośnie poziom zarobków Nie ma związku pomiędzy poziomem wykształcenia a poziomem zarobków Etapy analizy danych jakościowych mają charakter: Kołowy (str 260)
Liniowy Jeżeli badacz po zbudowaniu teorii ugruntowanej na podstawie analizy czasopisma dokonał analizy kolejnych czasopism, sprawdzając, czy teoria ugruntowana potwierdziła się nowych czasopismach, to przeprowadził : Triangulacje badaczy
Triangulację źródeł Indukcję analityczną Teoria ugruntowana służy: Wyjaśnieniu zjawisk w populacji generalnej Wyjaśnianiu zjawisk konkretnego miejsca i czasu (str 260)
Kodowanie otwarte stanowi: Ostatni etap kodowania
Podstawy budowania kodów teoretycznych str 264) Reprezentowanie danych to: Procedura analityczna zmierzająca do zestawienia kodów w celu zbudowania teorii ugruntowanej (str 259) Prezentacja teorii ugruntowanej Procedura zmierzająca do weryfikacji zgromadzonych danych Prezentowanie źródeł na których oparto analizę jakościową ... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz