Badanie w działaniu

note /search

Procedura standaryzacyjna - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Badanie w działaniu
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1183

Pierwszy blok umiejętności- Procedura standaryzacyjna: KROK I- Definicja zmiennej Zaczynamy od definicji naszej zmiennej, np. definicja „poczucia własnej skuteczności”. Teoretyczne znaczenie definicji musimy przełożyć na język pozycji testu oraz skalę odpowiedzi, jakich będą używać badani. Musimy ...

Algorytm działania w obrębie analizy treści - wykład

  • Uniwersytet Gdański
  • Badanie w działaniu
Pobrań: 14
Wyświetleń: 749

Metody oddziaływań społecznych: Manipulacja - to działanie zmierzające do tego by inni ludzie bezwiednie realizowali cele pomyślane i zamierzone przez manipulatorów; przyjmuje formę fałszowania informacji, pomijania pewnych informacji, powoływanie się na rzekome dowody naukowe itd. Indoktrynacja- ...

Badanie w działaniu - test 2

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Badanie w działaniu
Pobrań: 931
Wyświetleń: 2338

Jeżeli liczba badanych jest mniejsza niż 30 to: Standaryzowanie zmiennej w rozdziale normalnym jest nieefektywne Standaryzowanie zmiennej w rozdziale normalnym jest efektywne Zmienna powinna być standaryzowana w rozkładzie Gonetta (str 227) Wymaganie liniowości związku między zmiennymi jest chara...

Badanie w działaniu - test

  • Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
  • Badanie w działaniu
Pobrań: 1029
Wyświetleń: 2247

N- MAD/II/1T/Imię i nazwisko……………………………………………………………data………. Zadanie II. Chcemy oszacować średnią arytmetyczną stażu pracy nauczycieli w populacji generalnej, po którym ulegają wypaleniu zawodowemu. W tym celu udajemy się do 5 szkół podstawowych w Toruniu i prosimy pracujących tam nauczycieli o wyp...