Schemat studium przypadku 2

Nasza ocena:

3
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1666
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Schemat studium przypadku 2 - strona 1

Fragment notatki:

Jakie są kryteria trafności zewnętrznej i wewnętrznej badania? Trafność zewnętrzna jest oczywiście ograniczona do badanego przypadku. Jeśli wnioski wykraczają poza ten przypadek, badanie należy uznać za nietrafne.
Uzyskanie trafności wewnętrznej badania wymaga dokonywania triangulacji zebranych danych, szczególnie triangulacji źródeł, potem metod, teorii i ewentualnie badaczy. Jak następuje dobór badanych do próbki? Badamy jedną osobę. Nie jest ona przypadkiem w rozumieniu losowego, nielosowego doboru obiektów do badań. Problem próbki badawczej może dotyczyć doboru źródeł, z których będziemy wyprowadzać dane. Jakie stosuje się metody zbierania danych? Badacz dokonuje analizy zarówno zmiennych ilościowych jak i jakościowych. Nie istnieje więc ograniczenie metod zbierania danych. Może to zatem być wywiad narracyjny, biograficzny, etnograficzny, oba rodzaje obserwacji, poszukiwanie źródeł wtórnych, testy. Jakie stosuje się metody analizy danych? Nie ma tutaj żadnych ograniczeń. Jeśli chodzi o ilościowe metody analizy danych, to jest oczywiste, że należy stosować tylko takie, które można odnieść tylko do jednej osoby badanej. Ale jeśli dane nie dotyczą osoby (np. poziomu jej inteligencji) tylko jej zachowań obserwowanych i notowanych na skali szacunkowej, to oczywiście wchodzą w grę takie miary opisu statystycznego, jak średnia, odchylenie standardowe, mediana, współczynniki korelacji. Jeśli dysponujemy danymi jakościowymi, to oczywiście musimy opierać się na wszystkich dostępnych metodach ich analizy, ponieważ tylko takie działanie jest w stanie wyprowadzić uprawomocnione wnioski. Jaki jest stosunek teorii do badania? Schemat ten organizuje czynności nastawione na budowanie teorii jednostkowej. Jest to zatem droga od danych do teorii i ponownie do danych, które pozwolą za pomocą indukcji analitycznej zweryfikować formułowanie wyjaśnienia. Zasięg tej teorii będzie ograniczony do analizowanego przypadku.
Teoria ugruntowana może być źródłem hipotez weryfikowanych na szerszym poziomie niż jeden przypadek. Schemat pozwala budować jednostkową teorię zjawiska ogólnego, a więc takiego, które jest także udziałem innego obiektu.
W jakiej strategii i typie mieści się schemat badań? Jest to strategia jakościowa, operująca wyjaśnieniami idiograficznymi. Schemat SP mieści się i w typie teoretycznym i praktycznym . W teoretycznym, bo zmierza do budowy teorii jednostkowej i jednocześnie ją sprawdza na danych. Są to więc badania eksploracyjno-weryfikacyjne. Przyporządkowanie tego schematu do badań weryfikacyjnych następuje na takiej samej zasadzie jak schematu etnograficznego, czyli wyłącznie w odniesieniu do sprawdzenia teorii ugruntowanej, nie zaś teorii ogólnej. W tym ostatnim sensie nie są to badania weryfikacyjne.


(…)

narrację zaczyna się od umiejscowienia badań w strategii, typie i schemacie oraz poinformowania o wstępnie zaplanowanych metody zbierania i analizy danych (należy je traktować jako jedną całość). Następnie formułuje się pytanie badawcze i umiejscawia się na tle teorii wyjaśniających zjawisko ogólne, którego teorię jednostkową chcemy budować.
Część drugą można poświęcić na prezentację danego obiektu…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz