Próby zadaniowe - omówienie

Nasza ocena:

3
Pobrań: 259
Wyświetleń: 1596
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Próby zadaniowe - omówienie - strona 1 Próby zadaniowe - omówienie - strona 2 Próby zadaniowe - omówienie - strona 3

Fragment notatki:

PRÓBY ZADANIOWE
Szeroka klasa technik diagnostycznych - postawienie przed osobą badaną zadania wy magającego wykorzystania zdolności mierzonej w tym badaniu. Wynik - poziom dyspozycji, zdolności, kompetencji. Testy inteligencji i zdolności mają tego typu konstrukcję. Testy inteligencji i zdolności - wystandaryzowane zadania, których wyniki ujmuje się liczbowo i porównuje z normami dla danej populacji, aby sformułować wnioski i poziomi zdolności u ob. 1. Simon-Binet. Testy grupowe-indywidualne, zadania zamknięte-otwarte, werbalne-wykonaniowej. Wskaźnik sprawności - zdolność, szybkość wykonania zadania - testy mocy i szybkości. Pojedyńcze zdolności - intelig. Ogólna, baterie testów-skale rozwojowe. Rozjowowy iloraz inteligencji - Stern, Berlin 1912 - jaką część przeciętnej inteligencji posiada dziecko wiek rozwojowy/wiek życia. Np. W teście wyszło 12, w rzeczywistości 10 lat= 1,2 IQ. Lewis zaproponował, by mnożyć to przez 100 - obecna skala R. IQ. Dziś nie stosuje się rozwojowego IQ - za mało uniwersalny, dane empiryczne podważyły jego założenia. Różne lata życia - różny przyrost. Założenie o równoległym i proporcjonalnym postępie wieku życia i wieku umysłowego jest fałszywe. Dewiacyjny iloraz inteligencji - Wechsler - odchylenie wyniku indywidualnego w stosunku do średniej dla populacji - odchylenie standardowe od średniej - szacunek na podstawie rozkładu empirycznego w reprezentatywnej próbie danej populacji. Dewiacyjny IQ mówi jedynie o względnym położeniu wyniku danej osoby na tle rozkłądu wyników w danej populacji - ważne jest to, na jakiej próbie dokonano normalizacji. Wariancja pochodząca od czynników indywidualnych wariancja, którą można wyjaśnić przynależnością do grupy
Testy - skala inteligencji Wechslera - WAIS, WISC (dzieci), 11 testów dla dorosłych, 12 dla dzieci, ½ słowna, ½ bezsłowna, które tworzą 2 podskale: inteligencji werbalnej (powtarzanie cyfr, określanie znaczenia słów) i niewerbalnej (ułozęnie obrazków w logiczny ciąg zdarzeń), a ich suma stanowi wyni ogólny. Diagnoza indywidualna, kliniczna - wspomaga diagnoze różnicową, pozwala wykryć specyficzne zaburzenia myślenia. Test matryc Ravena - test niewerbalny - inteligencja wolna od pomiarów kulturowych. TMS - wersja standardowa, TMS-K klasyczna, TMS-R równoległa (by powtórzyć pomiar w czasie), TMK - wersja kolorowa dla dzieci/osób o obniżonych zdolnościach. Był uważany za czysty pomiar g, jednak okazuje się, że struktura jest dwuczynnikowa i test faworyzuje mężczyzn. Rzadko stosowany w diagnozie indywidualnej (raczej przesiewowo, naukowo)
Międzynarodowa wykonaniowa Skala Leirela LIPS. Rekomendowana do badania dzieci, które moga mieć trudności z zadaniami werbalnymi, autystycznych. Test Rysunku Postaci Ludzkiej (Goodenough i Harris) - rysownaie postaci - rysunek dziecka na różnych etapach rozwija się. Dzieci wykazują określone cechy: bazgroły-głowonogi-rysunku schematyczne; właściwości rysunku - miara rozwoju intelektualnego dziecka.

(…)

… - odrębne wskaźniki samoakceptacji dla 4 różnych wymiarów obrazu siebie - właściwości intelektualnych, emocjonalno-motywacyjnych, fizycznych i społecznych. Q sort ponadto wykorzystywany do oceny efektów psychoterapii, a także do diagnozy specyficznych konstruktów, np. Psychopatii - zaburzeń osobowości. Społeczna - międzypokoleniowa transmisja ideału ja, Wojciszke i Pieńkowski - Q-sort do badania funkcjonowania społ.
SWAP 2000 - Shedler i Western - diagnoza zaburzeń osobowości. 200 stwierdzeń o pacjencie, klinicysta sortuje je do 7 kategorii; krytyka -odstępstwo od stosowania rozkładu quasi-normalnego. 2.3.5.2. Rep Test i inne techniki macierzowe REP TEST - Test Repertuaru Konstruktów Ról - pomiar konstruków osobistych (wymiarów spostrzegania społecznego). teorie konstruktów osobistych Kelly'ego…
… jakościowe i ilościowe. Analiza konwersacyjna (Nęcki)
Analiza narracji (Cierpka)
Analiza Dyskursu (Stemplewska-Żakowicz)
CA - analiza treści - na pograniczu ilościowej i jakościowej (Krejtz) Do diagnozy nasilenia potrzeb Wielkiej Trójki, potrzebę osiągnieć, afiliacji, władzy,motywację do unikania sukcesu, niepewność, potrzeb,ę intymności tematyczna analiza treści -TCA McCellanda
Winter - TCA na dokumentach…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz