Diagnoza ergonomiczna - testy

Nasza ocena:

3
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1407
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Diagnoza ergonomiczna - testy - strona 1 Diagnoza ergonomiczna - testy - strona 2 Diagnoza ergonomiczna - testy - strona 3

Fragment notatki:

TESTY - na podstawie zachowania testowego ob można okreslić/przewidzieć okreslone zachowania w środowisku naturalnym. Test to próbka/znak/korelat zachowań pozatestowych
Osobowości vs. Inteligencji i zdolności
Obiektywne vs projekcyjne
2.3.4.1. Kwestionariusze
Kwestionariusz (inwentarz, skala)- Odpowiedź na określone pytania/opinia na temat swierdzeń, która jest znakiem właściwości pozatestowych. To opis albo korelat diagnozowanej właściwości, jednak nigdy nie jest on z nimi tożsamy. Pomiar - raczej latentne dyspozycje osoby, a nie/nie tylko umiejętności ptwarcie przejawiające się w zachowaniu. Z reguły papier-ołówek. Pytania, odpowiedzi: tak, nie, nie wiem. Stwierdzenia. Pojedyńcze słowa - które najlepiej się odnosi. (nie zawsze tylko jednego ja - ACL - ja realne i idealne, JA-INNI (Jarymowicz). Średni czs wypełniania - 20 min. Kwestionariusze badają postawy, wartości, zainteresowania, predyspozycje zawodowej, nastrój i emocje, temperament, osobowość, kompetencje społeczne, symptomy psychopatologiczne. Adaptacja kulturowa testu - ważny czynnik - brak adaptacji MMPI i ACL. Prace nad MMPI2. Użycie nieautoryzowanych wersji testu - niemiarodajne, szkoda dla ob. Kwestionariusze: inteligencja emocjonalna - Matczak, Jaworowska, BHI12 - Kwestionariusz Nadziei - Trzebiński. Kwsionariusz do Badania Kryzysu w wartościowaniu - Olesl. Ponadto problematyka zdrowia, choroby, stosunków rodzinnych, stylów wychowawczych. FCZ-KT.
Pojedyńcza skala czy inwentarz? Skala- narzędzie jednorodne, pozycje mierzą ten sam konstrukt. Wysoka korelacja, wzajemna wymienność. Skala samooceny Rosenberga - poczucie własnej wartości. Skala Samooceny SES Rosenberg, Skala Satysfakcji z życia - SWLS - Emmons i `Diener. Inwentarz - heterogeniczny, pozycje mierzą różne składowe konstruktu, brak korelacji i wymienności. DINEMO - Dwuwymiarowy Inwentarz Inteligencji Emocjonalnej (Matczak, Jaworowska). GHQ - kwestionariusz ogólnego stanu zdrowia (Goldberg). NEO-FFI, NEO-PI-R, 16PF (16czynnikowy Kwestionariusz Osobowości Cattela) EPQ-R - Eysenck - kwestionariusz osobowości, Inwentarz Stanu i Cechy Lęku STAI - Spielberger, MCMI - Kliniczny Wieloosiowy Inwentarz Millona, O tym czy skala czyinwentarz rozstrzyga teoretyczna natura konstruktu. Kwestionariusz oparty jest na samoopisie - minus - nie każdy dysponuje rzetelną wiedzą na swój temat. Samoopis jest stabilny w czasie, ale niewrażliwy na sytuacyjne zmiany poziomu mierzonych zmiennych. Co osoba myśli na swój temat, ale nie musi to być wierne i wyczerpujące. Rozwiązanie - ateoretyczne podejście aktuarialne - udzielenie odp w kwestionariuszu to jak reakcja na bodziec. SWAP-200 - diagnoza zaburzeń osobowości - oparta na sądach i wrażeniach klinicysty, nie na samoopisie. Próba zadaniowa - wykonanie określonego, ustrukturalizowanego zadania - podanie znaczenia słowa, wzór z klocków, naciśnięcie guzika; zadanie testowe - próbka właściwości pozatestowych


(…)

…, naciśnięcie guzika; zadanie testowe - próbka właściwości pozatestowych
Techniki projekcyjne
Technika projekcyjna - nadanie nieustrukturalizowanemu i wieloznacznemu materiałowi bodźcowemu struktury i znaczenia - ułożenie opowiadania nt obrazka. Pomiar - raczej latentne dyspozycje osoby, a nie/nie tylko umiejętności ptwarcie przejawiające się w zachowaniu. Warto stosować, gdy: - OB może obawiać się wyrażania…
… w TAT - badacze przypisują badanym to, co zostało wywołane przez bodziec obrazkowy. Stronniczość - obiążenie kulturowe narzędzia. W TAT rewizji wymagają uproszczone reguły wnioskowania i wskaźniki jednostek nozologicznych i syndromów klinicznych, które są niepoparte wynikami badań. Bellak dodał do TAT-u aspekty formalne i procesualne w kontekście treści opowiadania jako przedmiotu analizy. - opowiadanie projekcyjne jako zadanie dla ego.Podejście empiryczne do TAT - surowa krytyka technik projekcyjnych vs asumpt do demitologizacji i tworzenia systemów interpretacji opartych na przesłankach empirycznych. 1 empiryczne podejście McCelland (103) - Wielka Trójka, czyli potrzeba osiągnięć, afiliacji i władzy. Obecnośc celu w fantazjach - osoby bardziej głodne częściej mówiły w historyjkach o jedzeniu…
…, tylko określony zestaw wskaźników. Rodzaj skali pomiarowej - im więcej danych w rysunku, tym wyższy wynik. Koppitz - test rysowaia postaci ludzkiej wraz z systemem 30 ateoretycznych wskaźników, empirycznie - związane z trudnościami w adaptacji u dzieci. DAP:SPED Nnaglieri - wysoka rzetelność, dore różnicowaie dzieci z różnymi zaburzeiami emocjonalnymi. Tylko to obecnie dopuszczalne. Rorschach - materiał bodźcowy…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz