Psychologia sądowa - ćwiczenia 3

Nasza ocena:

3
Pobrań: 77
Wyświetleń: 3717
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Psychologia sądowa - ćwiczenia 3 - strona 1

Fragment notatki:

Tematem tych ćwiczeń było: Metodologia badań w opiniodawstwie nieletnich,
diagnoza nieletniego. Notatka składa się z 2 stron. Krótko opisane na nich są następujące zagadnienia: obszary diagnozy nieletniego, diagnoza osobowości, diagnoza potencjału intelektualnego, diagnoza czynnika mózgowego, przyczyny demoralizacji nieletniego, władza rodzicielska, ingerowanie sądu do władzy rodzicielskiej

Ćwiczenia 3.
Metodologia badań w opiniodawstwie nieletnich - c.d.
Diagnoza nieletniego.
Diagnoza nieletniego dotyczy czterech obszarów jego funkcjonowania:
Diagnoza osobowości
Testy kwestionariuszowe
- inwentarz osobowości Eyesencka (APQ-R) (od 14. R.ż.)
- NOFFI (NEO-FI Costy i McRae) (od 14. R.ż.)
- IBZO (Radochoński, Stanik)
- skala agresji BUS-DARKEE (mierzy agresywność i wrogość jako cechy)
- STAI
- skala lęku J. Teylor (mierzy lęk uogólniony)
- ENIMA (kwestionariusz empatii)
Testy projekcyjne
- testy zdań niedokończonych (J. Rotter) - dla dzieci/młodzieży/dorosłych
- testy obrazowe (np. Test „Drzewo” [Koch])
Dla nieletniego przygotowujemy:
Jeden test ogólny, jeden test specjalistyczny, jeden test zdań niedokończonych i test „Drzewo”.
Diagnoza potencjału intelektualnego
- Wechsler (badanie jest ważne 2 lata!) - WAŻNY!!!
- test Ravena (organika, motoryka, procesy poznawcze)
- Krótka Skala Inteligencji (Hoynowski) - KSI
- test Kolumbia (3-10 lat)
Diagnoza czynnika mózgowego
- triada organiczna (minimum 2 testy)
Przyczyny demoralizacji nieletniego
Opiniodawstwo w sprawie opiekuńczej. Kryteria prawidłowo funkcjonującej rodziny. Ustalenia terminologiczne. Część pierwsza.
Sprawy opiekuńcze dotyczą sposobu sprawowania władzy rodzicielskiej opiekunów nad dzieckiem z obszaru dobra dziecka.
USTALENIA TERMINOLOGICZNE
Władza rodzicielska - ogół obowiązków spoczywających na rodzicach i praw przysługujących względem dziecka w celu należytego wykonywania pieczy nad jego osobą i majątkiem.
Sposób wykonywania władzy rodzicielskiej - to stopień wypełniania obowiązków i korzystania z praw rodzicielskich.
Ingerowanie sądu do władzy rodzicielskiej:
Ograniczenie władzy rodzicielskiej - wprowadzenie trwałych zmian w sposobie wykonywania władzy rodzicielskiej; podstawą do wydania zarządzenia o ograniczeniu władzy rodzicielskiej stanowi ZAGROŻENIE DOBRA DZIECKA WSKUTEK NIENALEŻYTEGO WYKONYWANIA TEJ WŁADZY.
Pozbawienie władzy rodzicielskiej - to najostrzejszy środek ochrony praw dziecka, oparty na trzech kryteriach: - niemożność wykonywania władzy rodzicielskiej z powodu trwałej przeszkody
- nadużywanie tej władzy przez rodziców
- w sposób rażący wypełnianie obowiązków rodziców względem dziecka
c) Zawieszenie wykonywania władzy rodzicielskiej - występuje ze względu na:
- osadzenie rodzica w zakładzie karnym
- długoterminowy pobyt rodzica poza granicami kraju
- przewlekła, poważna choroba psychiczna i fizyczna
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz