Uniwersytet Warszawski - strona 588

Sytuacyjna predykcja a podmiotowe wyjaśnianie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 462

Sytuacyjna predykcja versus podmiotowe wyjaśnianie Lee J. Cronbach - rozróżnienie dwóch podstawowych nurtów metodologicznych i postaw wobec uprawiania psychologii: podejście eksperymentalne poszukuje źródeł zmienności, którą tworzy badacz w kontrolowanych i standardowych warunkach różnice indywi...

Diagnoza ergonomiczna - testy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1407

TESTY - na podstawie zachowania testowego ob można okreslić/przewidzieć okreslone zachowania w środowisku naturalnym. Test to próbka/znak/korelat zachowań pozatestowych Osobowości vs. Inteligencji i zdolności Obiektywne vs projekcyjne 2.3.4.1. Kwestionariusze Kwestionariusz (inwentarz, skala)- O...

Tradycja i współczesność - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 168
Wyświetleń: 973

Tradycja i współczesność - osiągnięcia w rozwoju diagnozy psychologicznej 2.1.1. Integracja podejść. 2.1.1.1. Podejście nomotetyczne i idiograficzne. nomotetyczne (prawa ogólne - fizyka) badanie, wyjaśnienie ogólnych prawidłowości rządzących zachowaniami, uniwersalizm. Porównanie badanej jednostki...

Wiedza potoczna versus wiedza empiryczna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 1057

Wiedza potoczna versus wiedza empiryczna odwoływanie się do wiedzy potocznej jest zagrożeniem! szczególnie realnym, bo język psychologii naukowej ma wiele zapożyczeń z języka potocznego różne rodzaje wiedzy ze względu na źródła: mądrość autorytet; kryterium jest odp. na pyt. kto jest źródłem wied...

Wyjaśnianie systemowe versus wyjaśnianie mechaniczne i statystyczne - ...

 • Uniwersytet Warszawski
 • Diagnoza ergonomiczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 399

Wyjaśnianie systemowe versus wyjaśnianie mechaniczne i statystyczne analogia ze względu na procedury diagnozowania i bad. naukowego Gerald M. Weinberg - 3 rodzaje wyjaśniania zależne od stopnia uporządkowania i złożoności obiektów: wyjaśnianie mechaniczne obiekty proste o małej złożoności i wysok...

Biologiczne mechanizmy zachowania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etologia
Pobrań: 147
Wyświetleń: 1120

2012-12-06 Biologiczne mechanizmy zachowania Wykład 4 neurofizjologiczny - Pień mózgu - Móżdżek - Międzymózgowie: wzgórze i podwzgórze - Kresomózgowie: jądra podkorowe, ciało migdałowate, kora mózgowa, asymetria funkcjonalna mózgu Funkcje pnia mózgu • Ośrodki odruchów niezbędnych dla ż...

Biologiczne mechanizmy zachowania - omówienie - synapsy

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etologia
Pobrań: 224
Wyświetleń: 2016

2012-12-06 Biologiczne mechanizmy zachowania Wykład 2 neurofizjologiczny -Synapsy -Elementy psychofarmakologii Typy synaps Synapsy elektryczne a synapsy chemiczne • ELEKTRYCZNE • CHEMICZNE – Szczelina 3.5 nm – Koneksony – kanały białkowe stanowiące połączenie szczelinowe – Prąd jono...

Biologiczne mechanizmy zachowania neurofizjologiczny - Wykład 5

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etologia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1337

2012-12-07 Biologiczne mechanizmy zachowania Wykład 5 neurofizjologiczny -Organizacja układów czuciowych człowieka -Wzrok -Słuch -Równowaga -Smak -Węch Budowa gałki ocznej Trójwarstwowa budowa siatkówki 1 2012-12-07 Budowa siatkówki w różnych rejonach Rozmieszczenie czopków i pręci...