Uniwersytet Warszawski - strona 562

Problem wiedzy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 546

PROBLEM WIEDZY Klasyczna definicja wiedzy (Platon, Teajtet) - wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie. x wie, że A ⇔ (x jest przekonany, że A ∧ A jest prawdziwe ∧ x ma uzasadnienie dla A) gdzie x - podmiot wiedzy, A - przedmiot wiedzy. 1. przekonanie prawdziwe, ale nieuzasadnione nie jest w...

Próby rozwiązania problemu Hume - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 420

próby rozwiązania problemu Hume'a Reid: Zmysły postrzegają bezpośrednio rzeczy realne, a umysł sam z siebie zna różne prawdy (wśród nich - zasada przyczynowości). Prawdy te są koniecznymi warunkami możliwości wszelkiego myślenia i koniecznymi przesłankami wszelkiego wnioskowania (Kant) i towarzyszy...

Epistemologia, realizm i antyrealizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
Pobrań: 56
Wyświetleń: 1351

realizm i antyrealizm, kryterium realizmu, realizm i antyrealizm a pojęcie prawdy Wspólnym jądrem dla różnych realizmów, przeciwstawionych idealizmom, fikcjom, nominalizmom czy fenomenalizmom jest teza (R): realizm w odniesieniu do przedmiotów typu t polega na uznaniu ich za istniejące. Jej uogólni...

Posybilizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 0
Wyświetleń: 532

Epistemologia dr Katarzyna Paprzycka POSSYBILIZM I. Niektóre twierdzenia logiki modalnej p→p ~◊p ↔ ~p ◊p ↔ ~ ~p ( p ∧ r) ↔ (p ∧ r) ( p ∨ r) → (p ∨ r) (p → r) → ( p → r) S4: p → p S5: ◊p → ◊p II. Semantyka światów możliwych W logice ...

Realizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 847

Realizm (Russell, Moore) - to, co dotychczas nazywano realizmem metafizycznym. Tezy: (1) Istnieje jakiś obiektywny, niezależny od poznania świat, złożony z obiektywnych, niezależnych przedmiotów. (2) Świat posiada pewną obiektywną, poznawalną strukturę, która jest w niego wpisana, wbudowana, dana...

sceptycyzm a racjonalizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 371

sceptycyzm a racjonalizm Klasyfikacja pod względem stopnia niepewności: Funktory epistemiczne: - Bxp - x wierzy, że p, - Kxp - x wie, że p, - Up - przekonanie p jest uzasadnione. (S1): Sceptycyzm dogmatyczny (radykalny) - żaden w ogóle sąd...

Sceptycyzm i antysceptycyzm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 1855

sceptycyzm i antysceptycyzm w odniesieniu do świata zewnętrznego Hume twierdził, że istnienia świata zewnętrznego nie da się udowodnić ani indukcyjnie, ani dedukcyjnie - pozostaje nam tylko wiara. Według Kanta, świadomość własnego istnienia jes...

Sceptycyzm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 84
Wyświetleń: 609

SCEPTYCYZM Klasyfikacja historyczna: 1. Pirronizm (IV/III w. p. n. e.) - najbardziej radykalny, praktyczny. Stawia 3 pytania i daje na nie odpowiedzi: - jakie są własności rzeczy? Nie wiemy. - jak mamy się wobec tego ustosunkować? Wstrzymać ...

semantyczna koncepcja prawdy Tarskiego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 98
Wyświetleń: 1470

semantyczna koncepcja prawdy Tarskiego Teoria prawdy dla szerokiej klasy języków sformalizowanych i zinterpretowanych, a nie szczegółowych, konkretnych. Nie ma wieloznaczności, wydzielenie klasy wyrażeń uznawanych za zdania, reguły. Języki: - sformalizowane, niezinterpretowane (czysto formalne) -...

Teoria znaczenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 602

Teoria znaczenia Znaczenie znaczenia i teoria znaczenia. (1) Asocjacjonizm (Locke, Hume) - znaczenie to twór psychologiczny (przedstawienie, idea, myśl) związany z formą znaku (dźwięku, napisu) na podstawie (na zasadzie) praw kojarzenia. (2) Husserl - znaczenie to przedmiot idealny, ku któremu sk...