Uniwersytet Warszawski - strona 563

Wiedza - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 35
Wyświetleń: 476

Epistemologia dr Katarzyna Paprzycka WIEDZA I. Klasyczna definicja wiedzy α wie, że p wtw, gdy: (a) α jest przekonany, że p (b) prawdą jest to, że p (c) przekonanie α-y, że p jest uzasadnione Każdy z tych warunków podważano, zacznijmy jednak od przedstawienia intuicyjnych racji zdających s...

Willard Van Orman Quine - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 602

Willard Van Orman Quine - „Dwa dogmaty empiryzmu” Dogmatami empiryzmu nazywa Quine dwie powiązane ze sobą tezy: 1) o istnieniu dychotomii zdań analitycznych i syntetycznych; 2) o istnieniu jednoznacznego związku między zdaniami syntetycznymi a zdarzeniami zmysłowymi, które potwierdzają (lub podważ...

William James - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 1302

William James - „Wola wiary” James określa mianem hipotezy wszystko to, co może nam zostać zaproponowane do uznania. Dzieli hipotezy na żywe i martwe. Hipotezy żywe charakteryzują się tym, że przemawiają do jednostki jako rzeczywista, akcept...

Epistemologia - wybrane teorie znaczenia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 266

wybrane teorie znaczenia i odniesienia przedmiotowego: Ajdukiewicz, Putnam, Dummett Termin „znaczenie” ma dwa znaczenia: W pierwszym znaczenie nazwy wskazuje na denotację tej nazwy, a znaczenie zdania wskazuje na

Epistemologia, Wyjasnianie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 658

EPISTEMOLOGIA dr Katarzyna Paprzycka Wyjaśnianie I. O WYJAŚNIANIU1 1. Model D-N (dedukcyjno-nomologiczny) Hempel & Oppenheim (1948) C1, C2, …, Ck opis warunków początkowych L1, L2, …, Lr prawa ogólne E opis wyjaśnianego zjawiska eksplanans eksplanandum Potencjalne wyjaśnienie zjaw...

Epistemologia, zagadnienie prawdy - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 133
Wyświetleń: 938

ZAGADNIENIE PRAWDY Warunki dla dobrej teorii prawdy (B. Russell, 1912): 1º Teoria prawdy musi być zarazem teorią fałszu. 2º Prawda ma być własnością przekonań. 3º Prawda ma zależeć od relacji przekonań do czegoś innego. (4º) Należy odróżnić definicję prawdy od kryterium prawdziwości. Ad. 1° S...

Filozofia analityczna, lista lektur

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 42
Wyświetleń: 910

FILOZOFIA ANALITYCZNA - literatura do egzaminu LITERATURA OBOWIĄZKOWA: 1. Gottlob Frege: Pisma semantyczne, tłum. Bogusław Wolniewicz, PWN 1977: Wstęp B. Wolniewicz (vii-xxxii) Funkcja i pojęcie (18-44), Pojęcie i przedmiot (45-59), Sens i znaczenie (60-88), Co to jest funkcja? (89-100), Myśl - stu...

Gilbert Ryle "Co to jest umysł" - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia analityczna
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1463

Gilbert Ryle "Co to jest umysł" Streszczenie rozdziału I Abstrakt Autor zajmuje się charakteryzowaniem istoty umysłu ludzkiego. Rozpoczyna od zreferowania popularnej doktryny ciała i umysłu, nazwanej przez niego mitem kartezjańskim. Następnie przechodzi do przedstawienia kontrargumentów...

Filozofia nieanalistyczna, E. Husserl - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 0
Wyświetleń: 553

E. HUSSERL (1859 - 1938) Zaczął od problemów logiczno-matematycznych. Pochodzenie żydowskie (co pod koniec życia utrudniało mu pracę naukową). Fenomenologia Ocena sytuacji współczesnej kultury - znajdujemy się w stanie duchowej nędzy.

Frnomenologia egzystencjalna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Filozofia nieanalistyczna
Pobrań: 28
Wyświetleń: 630

FENOMENOLOGIA EGZYSTENCJALNA Morice Marleau-Pounty (1907-1961) - silny związek ze scjentyzmem. - jego badanie są połączone z psychologią. Jego dzieła to ponawiana krytyka nauk. Poznanie naukowe daje nam tylko modele. Nauka jest zbyt mało r...