Uniwersytet Warszawski - strona 561

metody uzasadniania twierdzeń - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 945

metody uzasadniania twierdzeń i kłopoty związane z pojęciem uzasadniania Według Ajdukiewicza, uzasadnić zdanie, to tyle, co (1) dojść do jego uznania na drodze gwarantującej prawdziwość lub (2) dojść do jego uznania na drodze gwarantującej prawdziwość bądź zapewniającej wysoki stopień prawdopodobie...

Minimalizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 805

minimalizm, deflacjonizm i antydeflacjonizm w kwestii pojęcia prawdy (1) Deflacjonizm Przymiotnik „prawdziwy” nie wyraża autentycznej własności - nie ma natury (istoty) prawdy, są tylko prawdziwe i fałszywe zdania. Teoria prawdy ma mówić, kiedy zdanie jest prawdziwe, a nie dociekać, czym jest praw...

Naturalizowanie epistemologii - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 553

Naturalizowanie epistemologii Sposoby uprawiania epistemologii: 1. Epistemologia „tradycyjna” (≈ dotychczasowy wykład), 2. Epistemologia naturalistyczna, 3. Epistemologia znaturalizowana. Po odłączeniu psychologii od filozofii stało się coraz bardziej widoczne, że psychologię i filozofię (epist...

Podział zdań - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 658

Podział zdań A priori/a posteriori - odwołanie do uzależnienia od doświadczenia: - a priori - niezależne od doświadczenia, można je uznać lub odrzucić bez odwołania do doświadczenia, - a posteriori - empiryczne, doświadczalne, doświadczeniowe. Różnica pod względem treści Relacja (pojęcia) orzec...

pojęcie wiedzy i problemy z nim związane - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 455

pojęcie wiedzy i problemy z nim związane Klasyczna definicja wiedzy - wiedza to prawdziwe, uzasadnione przekonanie. Podmiotem przekonania jest zawsze osoba. Spór o przedmiot przekonania: 1. przedmiotem przekonania jest sąd w sensie logicznym (znaczenie zdania w sensie gramatycznym), wyrażany prz...

Prawda a znaczenie - omówiene

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 434

prawda a znaczenie - spór Dummetta z Davidsonem i Tarskim Tarski - znaczenie jest pojęciem pierwotnym, niedefiniowanym i niedefiniowalnym. Definicja prawdy w języku sformalizowanym, zinterpretowanym (posiadającym znaczenie). Wyprzedza pr...

Problem indukcji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 623

problem indukcji Indukcji nie można uzasadnić ani na gruncie logiki, ani empirycznie (w tym przypadku odwołalibyśmy się znów do indukcji, co prowadziłoby do błędnego koła). Problemy, których nie można rozwiązać inaczej niż dogmatycznie: - gdzie się zatrzymać w uzasadnianiu i dlaczego akurat w tym...

problem percepcji - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 196
Wyświetleń: 560

problem percepcji - spór o dane zmysłowe Zagadnienie przedmiotu percepcji - stanowiska: 1. Naiwny realizm (bezpośredni, zdroworozsądkowy) - przedmiotami percepcji są przedmioty fizyczne, materialne i ich własności, które istnieją obiektywnie, niezależnie od czyjegokolwiek postrzegania tych przedmi...

Problem uzasadnienia - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Epistemologia
Pobrań: 70
Wyświetleń: 588

PROBLEM UZASADNIANIA Zdania empiryczne nigdy nie mogą być ostatecznie uzasadnione - ich treść wykracza poza świadectwa doświadczenia, pozostaje racjonalna wiara w to, co jest bardziej uzasadnione niż coś innego (K. Ajdukiewicz). Postawa racjonalna - żadnemu przekonaniu nie daje się wiary w stopniu...