Uniwersytet Warszawski - strona 556

Dale Jamieson - Metoda i teoria moralna - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 7
Wyświetleń: 294

Dale Jamieson „ Metoda i teoria moralna” [w:] „Przewodnik po etyce” 1. Wprowadzenie - Chce się zająć samymi teoriami moralnymi - ich istotą, powodem ich akceptacji przez nas i metodami, jakimi się je tworzy. Dotychczas nie podejmowano tych kwestii, gdyż panowała powszechna zgoda co do natury teori...

Dekonstrukcja - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 616

Ikona i idol Co to jest dekonstrukcja (czyli parodia matką wzorca) 1. Historia filozofii od Platona do Derridy czyli od mimesis do dekonstrukcji Platonizm - mimetyzm; można powrócić do te...

G. E. Moore - Zasady Etyki - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 546

G. E. Moore - Zasady Etyki Przedmiot Etyki - Zadanie etyki - rozważenie, która spośród możliwych odpowiedzi na pytanie: „jakie postępowanie jest słuszne?” jest prawdziwą, oraz wskazanie racji, na których podstawie moglibyśmy rozstrzygać o prawdziwości lub błędności naszych sądów, dotyczących chara...

Gadamir - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 707

Paweł Dobrosielski disposable@poczta.onet.pl Gadamer i Bachtin, hermeneutyka i dialog. Gadamer wychodzi od Heideggera i jego koncepcji hermeneutyki jako kolistego ruchu rozumienia o pozytywnym sensie ontologicznym. Jednak u podstaw każdej p...

Girard - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 77
Wyświetleń: 777

Kulturotwórcza rola przemocy w koncepcjach René Girarda Czy przemoc może być kulturotwórcza? Jak to jest możliwe, by przemoc -- sama w sobie postrzegana jako egzemplifikacja zła moralnego -- mogła pełnić rolę kulturotwórczą, a więc pozytywną i ostatecznie wcale nie destrukcyjną? Czyż przemoc i gwał...

Hare - Uniwersalny preskryptywizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 1162

Uniwersalny preskryptywizm- Teorie która ma na celu ustalenie jakie błędy i jakie trafne intuicje kryją się w innych rozpowszechnionych teoriach etycznych Teorie etyczne dzielą się 1)deskrypcjonistyczne i 2)nondeskrypcjonistyczne sądy moralne mogą być prawdziwe bądź fałszywe. Kognitywizm przewiduj...

Hume - Badania dotyczące zasad moralności - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 266
Wyświetleń: 840

Hume „Badania dotyczące zasad moralności” Dodatek 1 „O uczuciu moralnym” Tematem artykułu jest kwestia tego jaką rolę we wszelkich decyzjach o pochwale lub naganie odgrywa ROZUM a jaką UCZUCIE.” „Skoro użyteczność jakiejś cechy lub czynu stanowić ma jedną z zasadniczych podstaw pochwały moralnej t...

Ingarden - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 196
Wyświetleń: 945

Roman Ingarden - ostatni platonik 1. nie wszystkie przedmioty są intencjonalne - dzieło sztuki nie jest czymś realnym (w sensie fizycznym czy psychicznym) dzieło literackie - intencjonalne? - intersubiektywne FUNDAMENT - realne przedmioty...

Kanta teoria zła radykalnego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Kanta teoria zła radykalnego (Religia w obrębie samego rozumu, cz.I) zło radykalne jest korzeniem wszystkiego, co złe radykalne - od łac. radix (korzeń, podstawa) radykalność nie polega tu na wykonywaniu najbardziej sadystycznych czynności, nie jest to ekstremalne zło chodzi tu o przedłożenie „m...

Teoria - Kozła ofiarnego - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 224
Wyświetleń: 1337

Teoria „Kozła ofiarnego” wg. Rene Girarda Książki: „Dawna droga, którą kroczyli ludzie niegodziwi” „Kozioł Ofiarny” Girard w tłumaczeniu mechanizmu kozła ofiarnego wychodzi od niezwykle prostego spostrzeżenia: Prawie wszystkie tragedie gr...