Uniwersytet Warszawski - strona 557

Kultura u Freuda - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 70
Wyświetleń: 854

Kultura wg Freuda Freudowska koncepcja kultury posiada swe źródło, jak wszystkie jego poglądy teoretyczne zresztą, w działalności terapeutycznej. Na dodatek stoi on na stanowisku, że ontogeneza jest powtórzeniem filogenezy, a zatem że pojedyncz...

Marek Aureliusz - Rozmyślania - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 56
Wyświetleń: 539

Marek Aureliusz „Rozmyślania” Natura, determinizm istnieje jedna harmonia los każdego jest związany z losem wszechświata wszystko, co się dzieje, dzieje się sprawiedliwie w świecie widać wolę, która rozdziela wedle zasługi należy czyn...

Mary Midgley - Pochodzenie etyki - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 182
Wyświetleń: 448

Mary Midgley, „Pochodzenie etyki” [w:] „Przewodnik po etyce” 1. Szukanie wytłumaczenia - Pytanie - skąd wzięła się etyka? - zawiera dwie kwestie: faktów historycznych i źródeł uzasadnienia. Wątpliwości co do obu ujawniły się w postaci wielu tradycyjnych mitów przedstawiających początek świata. Zad...

McIntyre - Dziedzictwo Cnoty - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 322
Wyświetleń: 854

McIntyre „Dziedzictwo cnoty” Rozdział XIV „Natura cnót”. Na samym początku wywodu o naturze cnót McIntyre przypomina już powstałe definicje, oraz wskazuje różnice między nimi, brak spójności, który pozwalałby budować ogólną definicję cnoty na podstawie różnych wcześniejszych ujęć. Dla Arystoteles...

Metaetyka - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 112
Wyświetleń: 994

Metaetyka Charles L. Stevenson Istota sporów etycznych I Rozważane metody rozstrzygania sporów etycznych: naukowe/inne/nie podlega racjonalnemu rozwiązaniu Znaczenia słowa „spór”: - niezgoda w zasobie wiedzy; A twierdzi, że p, B twierdzi że q; q niezgodne z p. Obaj starają się obalić przeciwną...

Nieświadomośc Freud i Junga - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 42
Wyświetleń: 693

Nieświadomość u Freuda i Junga. Freud: - koncepcja nieświadomości stanowi pochodną pracy psychoterapeutycznej, w toku rozwoju freudowskiej koncepcji ulegała ciągłym modyfikacją, jednak od samego początku stała się jej podstawą, a także odkryciem pozwalającym cieszyć się Freudowi sławą jednego z tr...

Okopień - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 637

Okopień, wybiórcze notatki z wykładów i ćwiczeń. Arche - warunek prawdziwości Telos - to, co być powinno Człowiek jest odniesiony do arche i telos, jest istotą pytającą, mówiącą i moralną. Kultura to podwójne odniesienie, które nie jest wiedzą. OD MIMETYKI DO DEKONSTRUKCJI Chrześcijaństwo bard...

Paultillich - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 0
Wyświetleń: 483

PAUL TILLICH PROTESTACKA FILOZOFIA KULTURY (Na podstawie Paul Tillich, „Pytanie o Nieuwarunkowane”, tłum. Juliusz Zychowicz, Kraków 1994, str. 148-157, 215-231, 318-323) Religia jako funkcja ludzkiego ducha Człowiek nie ma mocy twórczej w stosunku do Boga, więc w tym sensie religia nie jest twor...

Ricoeur - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 84
Wyświetleń: 630

Paul Ricoeur Mit „adamicki” i „eschatologiczne” wizje dziejów STRUKTURA MITU: „CHWILA” UPADKU Mit adamicki ulega dwóm rytmom: z jednej strony dąży do skupienia w jednym człowieku, w jednym akcie, w jednym jedynym zdarzeniu, całego zła dziejów. I tak go rozumiał św. Paweł: „Dlatego też jak przez je...

RicoeurII - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 581

CZŁOWIEK - STRUKTURALNY GRZESZNIK Paul Ricoeur, Grzech pierworodny - studium znaczenia. - wola człowieka jest całkowicie zniewolona przez grzech - w Wyznaniu Wiary Kościołów reformowanych czytamy: „Wierzymy, że cały ród Adamowy jest d...