Uniwersytet Warszawski - strona 555

Ruch socjalistyczny w okupowanej Polsce

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia II RP
Pobrań: 7
Wyświetleń: 1043

Ruch socjalistyczny w okupowanej Polsce -PPS-WRN, PS, RPPS PPS. We wrześniu 1939 r. partia włączyła się w kampanię obronną przeciwko niemieckiej agresji powołując ochotnicze bataliony robotnicze, organizowała obronę cywilną, wydawała patriot...

Macchiavelli- ćwiczenia

 • Uniwersytet Warszawski
 • Historia myśli politycznej
Pobrań: 133
Wyświetleń: 665

N i c c o l o M a c h i a v e l l i S. Filipowicz Historia myśli polityczno-prawnej., I. Berlin Oryginalność Machiavellego.., źródła (Książę, Rozważania). N i c c o l o M a c h i a v e l l i był pisarzem politycznym, którego życie przypadło na okres radykalnych zmian, a być może tylko nowych trendó...

Uniwersalny preskryptywizm - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1001

„Uniwersalny preskryptywizm” by R. M. Hare. „Przewodnik…” rozdz. 40 U.p. ma ustalić, gdzie w teoriach etycznych jest błąd, a gdzie trafna intuicja. Cel - synteza trafnych intuicji. Teorie etyczne: deskryptywistyczne & nondeskryptywistyczne. | | sądy moralne mogą być prawdziwe lub fałszywe. a...

Moralność i rozwój psychologiczny - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 119
Wyświetleń: 504

„Moralność i rozwój psychologiczny” by Laurence Thomas. „Przewodnik…”, rozdz. 41. Lawrence Kohlberg - istnieją wyraźne stadia rozwoju moralnego i jest on w znacznej mierze zgodny z rozwojem psychologicznym. Znaczny wpływ na rozwój moralny m...

Antropologiczna filozofia kultury - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 427

I temat - Rosińska Rosińska: Antropologiczna filozofia kultury czyli filozofia spraw ludzkich (w przeciwieństwie do okopienia filozofii spekulatywnej) Definicja; znane definicje: nominalistyczna - przekonanie, że kultury nie ma, jest sztuka itp. Ale nie kultura - stanowisko niebezpieczne wylicza...

Aporie rozumienia i koło hermeneutyczne - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 133
Wyświetleń: 553

12. Aporie rozumienia i koło hermeneutyczne u Dilthey'a. (Dilthey to przełom XIX i XX w.) Rozumienie /// Wyjaśnianie (humanistyka) (nauki przyrodnicze) Granica między rozumieniem i wyjaśnianiem nie jest bardzo ostra. Dilthey przeci...

Hanna Arendt - świat i życie - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 35
Wyświetleń: 385

Hanna Arendt - świat i życie. Wszystko, co nas trwale otacza, zwłaszcza nasze własne wytwory, warunkuje naszą egzystencję, a bez niej, wszystko jest tylko masą pozbawionych sensu przedmiotów: nie-światem. To wszystko, co nas warunkuje (wyznacza naszą kondycję) to świat. Podstawowe aspekty kondycji ...

Augustyn - O naturze dobra - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 168
Wyświetleń: 672

Augustyn O naturze dobra Najwyższe dobro- bóg (co za niespodzianka!!!) Dlatego jest to dobro niezmienne, prawdziwie wieczne i nieśmiertelne. Wszystkie inne dobra od boga pochodzą, ale nie z niego a OD niego, bo to co z niego de facto nim jest. Skoro on tylko jest niezmienny, to wszystko inne jest...

Bóg jako pojecie filozofii kultury - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 49
Wyświetleń: 378

Bóg jako pojęcie filozofii kultury wątek mimetyki i wątek dialektyki Bóg - pojęcie mimetyczno-dialektyczne, mieszane, dwuznaczne Kołakowski a problem chrześcijaństwa chrześcijaństwo - równowaga ekstremalność chrześcijańska kontra Aryst...

Czy możliwy jest dialog - omówienie

 • Uniwersytet Warszawski
 • Etyka
Pobrań: 14
Wyświetleń: 385

4. Czy możliwy jest dialog między kulturowy ? O czym mówimy, gdy mówimy o dialogu kulturowym? Należy pamiętać o podstawowym rozróżnieniu, że dialog to nie dyskurs! Jeżeli wchodzę w dialog, to rozumiem lepiej samego siebie. W procesie dialogowym zachodzi częściowa zmiana tożsamości uczestników, ...