Uniwersytet w Białymstoku - strona 78

Starożytna myśl prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 616

Starożytna myśl prawna Pojęcie prawa w mitologii greckiej choć mity nie dotyczą rzeczywistości dają jednak obraz ducha narodu, który je stworzył. symbolem prawa była bogini Themis - 2 żona Zeusa, która zaprowadziła porządek w świecie niebieskim w czasie zamieszek - stąd pierwszą cecha prawa wg Gre...

Współzesna myśl prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 28
Wyświetleń: 490

Współczesna myśl prawna Teoria prawa historycznej szkoły prawa jej twórcą był Friedrich Carl von Savigny /1779-1861/ prawo jest częścią kultury narodu i odbiciem jego ducha. Nie istnieje jedno prawo rozumu, lecz porządki prawne poszczególnych narodów wraz z cechami charakterystycznymi prawo jest...

Wady oświadczenia woli i zdarzenia prawne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Piotr Kołodko
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 623

Zdarzenia prawne mogą być albo niezależne od ludzkich zachowań (np. urodzenie, śmierć, upływ czasu), albo od nich zależne. W tym ostatnim przypadku mamy do czynienia z działaniami. Podejmujący działanie bezprawne tylko wtedy będzie mógł pociągnięty do odpowiedzialności, jeśli spełnione zostaną czte...

Charakterystyka procesu kognicyjnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 7
Wyświetleń: 525

Charakterystyka procesu kognicyjnego: Pryncypat - postępowanie nadzwyczajne (od Augusta do Justyniana) Struktura Proces jednolity Aparat jurysdykcyjny w całości państwowy - sędziami byli urzędnicy Sędzia kierował postępowaniem z urzędu na zasadzie autorytetu Brak jawności - pisemność, wysokie ...

Osoby i czynności prawne - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 112
Wyświetleń: 609

Osoby prawne: Związki osób - korporacje: Cesarze - fiscus Związki osób - gminy, stowarzyszenia (zespoły osób związanych ze sobą). Masy majątkowe - fundacje: Fundacje niesamodzielne - wartości majątkowe przeznaczone do określonych celów Fundacje samodzielne (V i VI) - majątki odrębne zarządzane...

Pojęcie i rodzaje powództw - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 28
Wyświetleń: 959

Pojęcie i rodzaje powództw - actiones: Klasyfikacja powództw Actiones in rem (vindicationes) - ochrona władztwa nad rzeczami, kierowały się przeciwko wszystkim nieuprawnionym. A...

Prawo rzymskie okresu klasycznego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 161
Wyświetleń: 1680

Pojęcie prawa: Ius - prawo ludzkie; fas - prawo boskie Prawo przedmiotowe, a podmiotowe Intuicyjne pojmowanie - sztuka stosowania tego, co dobre i słuszne Kazuistyka - przyczyny (indywidualne sytuacje konfliktowe), skutki (ustawodawstwo Justyniana), próby przezwyciężenia - usiłowania systematyza...

Prawo rzymskie okresu poklasycznego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770

Prawo rzymskie okresu poklasycznego: Jurysprudencja: Dostosowanie prawa do sytuacji po wielkim kryzysie III w. Okres biurokratyczny - autorytet cesarza, literatura prawnicza Uproszczenie spuścizny historycznej, formułowanie ogólnych zasa...

Proces cywilny i legisakcyjny - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 35
Wyświetleń: 735

Pojęcie procesu cywilnego: Prawo procesowe - prawo, które dotyczy powództw Ochrona była zindywidualizowana, pozostawiona do uznania pretorów Podział postępowania na dwie fazy: przygotowawczą (in iure) i rozstrzygającą (apud iudicem) - podział pracy, urządzenie o charakterze demokratycznym - dostę...

Szkoda, wina, zwłoka i przestępstwa prawa cywilnego - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Dr Piotr Niczyporuk
 • Prawo rzymskie
Pobrań: 63
Wyświetleń: 1015

Szkoda i sposoby jej naprawienia: Szkoda - umniejszenie majątku. Zniszczenie lub uszkodzenie przedmiotu świadczenia  modyfikacja zobowiązania  umorzenie, lub odszkodowanie. Siła wyższa - zdarzenia, którym ludzka słabość nie może się oprzeć - właściciel (przedmioty indywidualnie oznaczone). Win...