Starożytna myśl prawna - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 91
Wyświetleń: 686
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Starożytna myśl prawna - wykład - strona 1 Starożytna myśl prawna - wykład - strona 2 Starożytna myśl prawna - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Starożytna myśl prawna
Pojęcie prawa w mitologii greckiej choć mity nie dotyczą rzeczywistości dają jednak obraz ducha narodu, który je stworzył.
symbolem prawa była bogini Themis - 2 żona Zeusa, która zaprowadziła porządek w świecie niebieskim w czasie zamieszek - stąd pierwszą cecha prawa wg Greków był porządek
miała ona 3 córki, które są symbolami 3 cech prawa, a te miały trzech wrogów:
Eirene - bogini pokoju - Eris - bóg niezgody
Dike - bogini sprawiedliwości - Bias - bóg gwałtu, przemocy
Eunomia - bogini praworządności - Hibris - bóg nieporządku, nieopanowania
bogowie uosabiali więc ważne elementy prawa, a ich imiona weszły do terminologii prawniczej /eunomia - praworządność/. Nie były to oczywiście wszystkie istotne cechy prawa. Brak np. skuteczności i przymusu.
Koncepcja prawa sofistów
byli nauczycielami przygotowującymi ludzi do życia politycznego - uczyli retoryki
łączyła ich jednak krytyka tradycji i ówczesnych poglądów
stawiali pytanie o to co jest słuszne i sprawiedliwe i co winno być treścią prawa. Odpowiedzi były różne:
Protagoras Vw. p.n.e - wątpił w istnienie bogów i od niego pochodzi zasada - człowiek jest miarą wszystkich rzeczy. Stąd jest on upoważniony do stanowienia prawa Hippasza - Vw. p.n.e - być sprawiedliwym to nie przekraczać stanowionego prawa. Prawo to jednak się zmienia, bo zmieniają się poglądy ludzi, którzy je tworzą. Prawa ma zaś służyć określonym przez człowieka celom np. rządzącym, lub ochronie słabych. Istnieją tez inne prawa nie zapisane w prawie stanowionym, obowiązujące jednak ludzi.
sofiści też rozróżniali 2 źródła prawa dając początki refleksji nad prawem natury:
to co pochodzi z natury - phisis - natura jednak rozumiana biologicznie
to pochodzi z ustanowienia - nomos
prawo naturalne stawiali wyżej niż stanowione, gdyż jest niezmienne. Prawo stanowione winno być w zgodzie z naturalnym, gdy idzie o dobro polis /miasta/ i dobro człowieka w ich mniemaniu prawo to sankcjonuje jednak podział ludzi na wolnych i niewolników Sokrates o prawie
Sokrates /470-399/ - jego nauka była reakcją na relatywizm sofistów. Zwrócił uwagę na istotne cnoty etyczne
celem człowieka jest dobro, a poznanie tego dobra skłania człowieka do jego czynienia
tym dobrem jest cnota /arete/ - obowiązująca wszystkich ludzi wśród wielu cnót wyodrębnił cnoty moralne - którymi rządzą niepisane prawa /przez nikogo nie stanowione/
prawo jest zawsze dobre i sprawiedliwe - nieprawość bierze się od człowieka, który prawo stosuje


(…)

…, gdyż mają te predyspozycje wrodzone
Prawo naturalne stoików
za twórcę tej szkoły uważany jest Zenon z Kition. Inni przedstawiciele: Chryzyp z Soloi, Poseidonios z Apamei
do szkoły tej należeli w imperium rzymskim: Cyceron, Seneka, Epiktet, Marek Aureliusz
wypracowali pojęcie sprawiedliwości prawa - prawo pozytywne obowiązywalność swą czerpie z niepisanego prawa naturalnego. prawo naturalne jest zaś powszechnym prawem…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz