Osoby i czynności prawne - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 112
Wyświetleń: 609
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Osoby i czynności prawne - wykład - strona 1 Osoby i czynności prawne - wykład - strona 2 Osoby i czynności prawne - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Osoby prawne:
Związki osób - korporacje:
Cesarze - fiscus
Związki osób - gminy, stowarzyszenia (zespoły osób związanych ze sobą).
Masy majątkowe - fundacje:
Fundacje niesamodzielne - wartości majątkowe przeznaczone do określonych celów
Fundacje samodzielne (V i VI) - majątki odrębne zarządzane przez specjalne organy
Stan prawny według ustawodawstwa Justyniana - dopuszczenie gmin, stowarzyszeń do udziału w procesie formułkowym przez przedstawicieli. Zdolność do czynności prawnych:
Płeć - ograniczenia dla kobiet
Wiek:
Infantes - dzieci (do 7 lat)
Impuberes - niedojrzali (12, 14) - możność przyjmowania przysporzeń
Puberes, minores viginti quinque annis - dojrzali poniżej 25 roku życia - chronieni przed ujemnymi skutkami swobody działania
Puberes - dojrzali i minorzy po uzyskaniu przywileju cesarskiego (18, 20)
Stan umysłowy i marnotrawstwo:
Furiosus - umysłowo chorzy (oprócz przerw w chorobie)
Prodigus - marnotrawcy
Pojęcie i rodzaje czynności prawnych:
Pojęcie:
Zdarzenia prawne - zdarzenia, z którymi łączą się skutki prawne
Czynności prawne - działania ludzkie, zmierzające do wywołania skutków prawnych
Rodzaje:
Jednostronne i dwustronne
Inter vivos i mortis causa
Rozporządzające i zobowiązujące
Odpłatne i nieodpłatne
Elementy składowe czynności prawnych:
Forma - wymogi co do formy, lub dowolność (objawienie woli, lub czynności dorozumiane) Treść - typowa lub nietypowa (zgodna z prawem i dobrymi obyczajami). Minimum treści i dodatki niekonieczne
Pojęcie i rodzaje warunków:
Warunek - zdarzenie przyszłe i niepewne (charakter losowy, uzależnione od woli osoby, pośrednie):
Zawieszający
Rozwiązujący
Niemożliwy do spełnienia (niemożliwość fizyczna, lub prawna)
Termin - zdarzenie przyszłe i pewne.
Polecenie - obowiązki, zobowiązania moralne (cele socjalne, sakralne)
Oświadczenie woli i jego wady:
Wola, a oświadczenie - wola (element wewnętrzny)  oświadczenie (element zewnętrzny). Causa Curiana - 92 r. p.n.e. Oświadczenie złożone nie na serio
Pozorność - obchodzenie zakazów. Czynności desymulowane.
Błąd (error):
Rozbieżność nie zamierzona:
Identyczność osoby, lub przedmiotu
Istotne właściwości rzeczy
Jakość rzeczy


(…)

… prawa)
Czynności nieważne - bezskuteczne, brak możliwości uzdrowienia:
Konwalidacja
Konwersja
Zatwierdzenie Czynności wzruszalne - pozbawiane skutków przez prawne działanie osób zainteresowanych.
Zastępstwo przy czynnościach prawnych:
Potrzeby i środki zaradcze - osoby alieni iuris naturalnymi przedstawicielami.
Zastępstwo pośrednie - we własnym imieniu - skutki w drodze wtórnej czynności Zastępstwo…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz