przedstawicielstwo

Nasza ocena:

3
Pobrań: 441
Wyświetleń: 1953
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
przedstawicielstwo - strona 1

Fragment notatki:

Omawiane w niej zagadnienia to: przesłanki skuteczności przedstawicielstwa, pełnomocnictwo

----------------------------------------------------------------------------
PRZEDSTAWICIELSTWO
----------------------------------------------------------------------------
§1. ISTOTA PRZEDSTAWICIELSTWA I JEGO RODZAJE
Przedstawicielstwo polega na tym, że jedna osoba (przedstawiciel) dokonuje w imieniu drugiej osoby (reprezentowanego) czynności prawnej, która, jeśli mieści się w granicach upoważnienia przedstawiciela do działania w cudzym imieniu (umocowanie), pociąga za sobą skutki bezpośrednio dla reprezentowanego (art. 95 §2 k.c.).
Prawo polskie zna dwa źródła umocowania i może ono opierać się na:
ustawie (przedstawicielstwo ustawowe)
oświadczeniu woli reprezentowanego (pełnomocnictwo)
Od przedstawiciela należy odróżnić:
posłańca
zastępcę pośredniego
Ad 1)
Posłańcem jest osoba, która przenosi gotowe już oświadczenie woli innej osoby do adresata.
Lp.
POSŁANIEC
PRZEDSTAWICIEL
1.
Posłaniec żadnego oświadczenia nie składa
Przedstawiciel składa oświadczenie woli tylko czyni to nie we własnym, lecz w cudzym imieniu
2.
Posłańcem może być osoba nawet niezdolna do czynności prawnych
Przedstawiciel ustawowy musi mieć pełną,a pełnomocnik - co najmniej ograniczoną zdolność do czynności prawnych
3.
Posłaniec nie musi ani znać, ani rozumieć przekazywanego przez siebie cudzego oświadczenia woli
Przedstawiciel jest osobą składającą własne oświadczenie woli
4.
Zniekształcenie przez posłańca cudzego oświadczenia woli traktowane jest na równi z błędem przy składaniu tego oświadczenia woli
Oświadczenie woli, pochodzące od przedstawiciela, ocenia się wg okoliczności istniejących po jego stronie
Ad 2)
Zastępca pośredni działa we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek.
§2. PRZESŁANKI SKUTECZNOŚCI PRZEDSTAWICIELSTWA
Przedstawiciel musi mieć umocowanie i działać w jego granicach.
Przedstawiciel musi mieć zdolność do reprezentowania.
Przedstawiciel musi działać w imieniu reprezentowanego.
Czynność prawna nie może należeć do grupy czynności, przy których dokonywaniu zastępstwo zostało wyłączone przez prawo.
Regułą polskiego prawa jest, że czynność prawna może być dokonana przez przedstawiciela, jednakże od niej istnieją wyjątki wynikające:
z ustawy lub,
z właściwości czynności prawnej.
„Umowa zawierana z samym sobą” to umowa w której jedną stroną jest przedstawiciel działający w imieniu reprezentowanego, drugą tenże sam przedstawiciel działający we własnym imieniu lub w imieniu innego reprezentowanego.


(…)

… reprezentowanego.
przy przedstawicielstwie ustawowym zawieranie takich umów jest zakazane, z wyjątkiem wypadków, gdy czynność polega wyłącznie na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz reprezentowanego
przy pełnomocnictwie - pełnomocnik nie może być drugą stroną czynności prawnej której dokonuje w imieniu mocodawcy; to samo dotyczy, gdy pełnomocnik reprezentuje obie strony.
Od tej zasady przewidziane są dwa wyjątki…
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz