Przedstawicielstwo-definicja

Nasza ocena:

3
Pobrań: 280
Wyświetleń: 1645
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Przedstawicielstwo-definicja - strona 1

Fragment notatki:

PRZEDSTAWICIELSTWO 1. DEFINICJA PRZEDSTAWICIELSTWA Przedstawicielstwo polega na tym, że ktoś, zwany przedstawicielem , dokonuje w imieniu innej osoby - reprezentowanego - czynności prawnej, która wywiera skutek prawny na reprezentowanego, na mocy stosownego upoważnienia zwanego umocowaniem .
Źródłem umocowania może być bądź ustawa - przedstawicielstwo ustawowe , bądź oświadczenie woli reprezentowanego - pełnomocnictwo .
Przedstawicielstwo jest niezbędnym uzupełnieniem instytucji braku oraz ograniczenia zdolności do czynności prawnych. PODOBNĄ FUNKCJĘ pełnią też inne instytucje prawne : posłaniec - jest to osoba, która przenosząc oświadczenie woli pewnej osoby adresatowi, sama nie składa żadnego oświadczenia. Posłaniec nie musi mieć w ogóle z.d.c.p. Zniekształcenie oświadczenia przez posłańca jest traktowane na równi z błędem przy składaniu oświadczenia woli; organ osoby prawnej , którego działanie traktuje się jako działanie samej osoby prawnej; zastępca pośredni - jest to osoba działająca we własnym imieniu, ale na cudzy rachunek; sam nabywa prawa lub zaciąga zobowiązania ale musi je następnie przenieść na tego, na kogo rzecz działa, np. sklep komisowy. 2. PRZEDSTAWICIELSTWO USTAWOWE Przedstawicielami ustawowymi najczęściej są: rodzice w stosunku do dziecka, które podlega ich władzy rodzicielskiej, opiekun, kurator.
Każde z rodziców jest przedstawicielem ustawowym dziecka pozostającego pod jego władzą i każdy z nich może działać samodzielnie jako przedstawiciel ustawowy, a jeżeli czynność prawna dotyczy spraw istotnych powinni uzgadniać swoje stanowisko.
W niektórych przypadkach rodzice nie mogą reprezentować dziecka pozostającego pod ich władzą rodzicielską, Przykład: gdy jedną ze stron jest jedno z rodziców lub jego małżonek a drugą jest dziecko, chyba że czynność prawna polega na bezpłatnym przysporzeniu na rzecz dziecka.
Rodzice nie mogą reprezentować dziecka w przypadku czynności prawnych między dziećmi pozostającymi pod ich władzą rodzicielską.
Przedstawicielstwo ustawowe może ustać np. w skutek uzyskania pełnej z.d.c.p. przez reprezentowanego, pozbawienia władzy rodzicielskiej przez sąd, na skutek ustania opieki.
... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz