PRZEDSTAWICIELSTWO - Pełnomocnictwo

Nasza ocena:

5
Pobrań: 245
Wyświetleń: 987
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
PRZEDSTAWICIELSTWO - Pełnomocnictwo - strona 1 PRZEDSTAWICIELSTWO - Pełnomocnictwo - strona 2

Fragment notatki:

PRZEDSTAWICIELSTWO PRZEDSTAWICIELSTWO polega na tym, ze jedna osoba ( PRZEDSTAWICIEL ) dokonuje w imieniu drugiej osoby ( REPREZENTOWANEGO ) czynności prawnej, a czynność ta, o ile mieści się w granicach upoważnienia przedstawiciela do działania w cudzym imieniu ( UMOCOWANIE ) pociąga za sobą skutek bezpośrednio dla reprezentowanego ( Art. 95 §2 ). Rodzaje przedstawicielstwa: 1) CZYNNE- przedstawiciel składa oświadczenie woli w imieniu reprezentowanego 2) BIERNE- przedstawiciel odbiera w imieniu reprezentowanego oświadczenie woli złożone przez osobę trzecią ( np. A składa osobie B, która jest przedstawicielem C, ofertę dla C ). Art. 109- przepisy o przedstawicielstwie czynnym stosuje się odpowiednio do przedstawicielstwa biernego. Art. 96- Ze względu na źródło umocowania 1) PRZEDSTAWICIELSTWO USTAWOWE- gdy umocowanie do działania w cudzym imieniu opiera się na ustawie a) źródło umocowania- ustawa- rodzice- małoletnie dzieci, opiekun- ubezwłasnowolniony całkowicie, kurator- ubezwłasnowolniony częściowo, b) zakres umocowania- wynika z ustawy- określają przepisy, c) przedstawiciel ma nie tylko prawo, ale i obowiązek ustawowego działania, d) ustanie- w przypadkach wskazanych w ustawie ( pozbawienie władzy rodzicielskiej, odwołanie opiekuna, np. sankcja za niewykonanie obowiązku, pełnoletniość dziecka e) przekroczenie zakresu umocowania- czynność bezwzględnie nieważna f) zdolność do czynności prawnych- musi być pełna, 2) PEŁNOMOCNICTWO- gdy umocowanie do działania w cudzym imieniu opiera się na oświadczeniu reprezentowanego. a) źródło umocowania- wola mocodawca ( MANDANTA ), b) zakres umocowania- treść pełnomocnictwa- wola mocodawcy, c) przedstawiciel ma prawo działania w imieniu mocodawcy- z pełnomocnictwa nie wynika obowiązek działania, d) ustanie- decyduje wola mocodawcy- np. traci zaufanie do pełnomocnika ( a na tym opiera się pełnomocnictwo ), e) przekroczenie zakresu umocowania- czynność może być konwalidowana, f) zdolność do czynność prawnych- nie musi być pełna Odróżnienie przedstawicielstwa od instytucji zbliżonych : 1) POSŁANIEC- osoba, która przenosi gotowe już oświadczenie woli innej osoby do adresata, sama więc żadnego oświadczenia woli nie składa. - Posłaniec mówi- "on mówi, że on chce", - Przedstawiciel- "w jego imieniu mówię, że ja chcę"- mówi w cudzym imieniu, a) posłańcem może być nawet osoba niezdolna do czynności prawnych, natomiast przedstawiciel ustawowy musi mieć pełną, a pełnomocnik- co najmniej ograniczoną, b) posłaniec nie musi się znać, ani rozumieć przekazywanego przez siebie cudzego oświadczenia woli, podczas gdy przedstawiciel jest osobą, składającą własne oświadczenie woli, ... zobacz całą notatkęKomentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz