Uniwersytet w Białymstoku - strona 77

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji - wykład - Rola ustrojowa

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 336
Wyświetleń: 1582

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji a) pozycja ustrojowa Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji Trzeci z organów działających w zakresie ochrony prawa - KRRiTV ist­nieje najkrócej. Powstał dopiero w 1992 r. jako zupełnie nowy organ, niemający w Polsce tradycji, niemogący zatem nawiązać do rodzimych ...

Najwyższa Izba Kontroli - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 406
Wyświetleń: 1295

Najwyższa Izba Kontroli a) pojęcie kontroli państwowej i jej ewolucja w Polsce W każdej zorganizowanej działalności ludzkiej występuje zjawisko kontroli, które ma na celu zapewnienie sprawnego funkcjonowania społeczeń­stwa, strukt...

Rzecznik Praw Obywatelskich - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Jarosław Matwiejuk
 • Organy kontroli państwowej i ochrony prawnej
Pobrań: 245
Wyświetleń: 1337

Rzecznik Praw Obywatelskich a) geneza Rzecznika Praw Obywatelskich Rzecznik Praw Obywatelskich to polski odpowiednik bardzo rozpowszech­nionej instytucji ombudsmana, który był wzorem i inspirował prace prowadzone w Polsce w tym zakresie. Urząd ombudsmana wywodzi się ze Skandynawii, gdzie w początk...

Analiza prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 42
Wyświetleń: 609

ANALIZA PRAWA Analiza prawa bada prawo jako fenomen społeczny - jego elementy, naturę i specyfikę. Punktem wyjścia jest fakt istnienia prawa - obowiązującego prawa pozytywnego. Ponieważ prawo nie jest bytem fizycznym, stąd nie można się posłużyć metodą empiryczną. Trzeba zwrócić uwagę na 2 wymiary ...

Chrześcijańska myśl prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 77
Wyświetleń: 924

Chrześcijańska myśl prawna Charakterystyka epoki Chrześcijańska koncepcja świata opiera się na prawdzie, że człowiek został stworzony przez Boga i stanowi jego obraz i podobieństwo. Każdy człowiek został też odkupiony przez Chrystusa i podniesiony do stanu łaski po upadku

Filozofia prawa - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 56
Wyświetleń: 791

Czym jest filozofia prawa Pytanie dlaczego? w dziedzinie prawa daje początek nauce zwanej filozofią prawa. Zajmuje się ona systematycznym rozważaniem przyczyn istnienia prawa i tym co stanowi istotę prawa. Prawo zaś można zdefiniować jest fenomenem społecznym, regulującym życie wspólne ludzi należ...

Nowożytna myśl prawna - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 63
Wyświetleń: 658

Nowożytna myśl prawna Hugo Grocjusz /1583-1645/ nazywany jest ojcem nowożytnego prawa naturalnego i ojcem prawa międzynarodowego. bezpośredni wpływ na jego teorię prawa mieli hiszpańscy filozofowie: Francisco de Victoria i Francisco Suarez...

Prawo a ideologia - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 14
Wyświetleń: 630

Prawo a ideologia Pojęcie ideologii interesuje nas ideologia polityczno-społeczna - jest to plan służący regulacji stosunków polityczno-społecznych w znaczeniu negatywnym: jest ukazywana jako fenomen przeciwny prawdzie i rzeczywistości - jest to system myśli, który istotowo i pojęciowo nie stoi w...

Prawo a moralność - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 105
Wyświetleń: 1204

Prawo a moralność Rodzaje moralności Współczesna filozofia przyjmuje podział na 4 kategorie moralności moralność autonomiczna /etyka sumienia/ etyka systemów religijnych i światopoglądowych etyka społeczna moralność ogólnoludzka moralność autonomiczna /etyka sumienia/ wychodzi od idei dobra j...

Prawo a państwo - wykład

 • Uniwersytet w Białymstoku
 • dr Karol Kuźmicz
 • Filozofia
Pobrań: 21
Wyświetleń: 784

Prawo a państwo Struktura podstawowa wspólnoty państwowej Teorie państw: teoria umowy społecznej - w epoce oświecenia uważano, że państwo powstało w wyniku umowy społecznej, nie zauważając, że powstaje ono z pilnych egzystencjalnych potrzeb i konieczności T. Hobbes - na rzecz państwa poświęcił wol...