Prawo rzymskie okresu poklasycznego - wykład

Nasza ocena:

3
Pobrań: 42
Wyświetleń: 770
Komentarze: 0
Notatek.pl

Pobierz ten dokument za darmo

Podgląd dokumentu
Prawo rzymskie okresu poklasycznego - wykład - strona 1 Prawo rzymskie okresu poklasycznego - wykład - strona 2 Prawo rzymskie okresu poklasycznego - wykład - strona 3

Fragment notatki:

Prawo rzymskie okresu poklasycznego:
Jurysprudencja:
Dostosowanie prawa do sytuacji po wielkim kryzysie III w.
Okres biurokratyczny - autorytet cesarza, literatura prawnicza
Uproszczenie spuścizny historycznej, formułowanie ogólnych zasad, opracowania anonimowe
Nauczanie prawa:
Szkoły prawnicze: Rzym, Bejrut, Konstantynopol
Programy nauczania:
Rok:
Program:
Studenci:
Po Justynianie:
I
Instytucje Gaiusa
Dupondii/ Iustiniani novi
Instytucje, 4 księgi Digestów
II
Komentarze do edyktu
Edictales
Digesta
III
Responsa Papiniana Papiniaistae
Digesta
IV
Responsa Paulusa
Lytae
Digesta
V
Konstytucje cesarskie
Prolytae
Kodeks
Zbiory „dawnego prawa”:
Ius - obfitsze, bardziej skomplikowane, niż leges, nadal obowiązywało
Pauli Sententiae - zbiór zwięzłych zasad prawnych, uznane przez Konstantyna W.
Regulae Ulpiani - elementarne opracowanie
Fragmenta vaticana - obfity prywatny zbiór o charakterze pionierskim. „Ustawy o cytowaniu”
Konstytucje Konstantyna Wielkiego:
321 - pozbawienie znaczenia uwag krytycznych Paulusa i Ulpiana do dzieł Papiniana
327 - 328 - wyjaśniała wątpliwości co do dzieł Paulusa
Konstytucja raweńska z 426 - ogłosił ją Walentynian III w Rawennie. Obowiązywały pisma 5 jurystów: Gaiusa, Papiniana (autorytet czołowy), Paulusa, Ulpiana, Modestyna. Zmiana z 438 - klauzula o obowiązywaniu pism innych jurystów, porównaniu rękopisów uprzywilejowanych.
Wulgaryzacja
Prawo uczone - elita państwa rzymskiego. Ustawodawstwo cesarskie było nieznane i nierozumiane Prawo zwyczajowe obowiązywało na podstawie dawności, ogólnej aprobaty, słuszności, niekiedy - zgodności z ustawami.
Wulgaryzacja formy - język rozwlekły i niejasny
Wulgaryzacja treści - zacieranie pojęć
Prawo wulgarne - od Konstantyna W. do Justyniana - przeciwstawianie pojęciowe prawa klasycznego
Kodyfikacja Justyniana:
Ogólna koncepcja
Chaos - leges i ius. Celem Justyniana - odbudowa świetności imperium, środkiem - uporządkowanie systemu prawnego
Plany - 8 konstytucji cesarskich, Trybonian, 7 lat
529 - Kodeks, wątpliwości  50 rozstrzygnięć
Grudzień 533 - Digesta (3 zamiast 10)
Listopad 533 - Instytucje


(…)

… Justyniana wraz z nowelami
Kompilacja/ kodyfikacja - redukcja, systematyzacja.
Romantyzm prawniczy - trudności w stosowaniu (egzegeza harmonistyczna)
Prawo rzymsko - bizantyjskie
Zakaz komentowania Digestów - tłumaczenia, streszczenia, zestawienia
Parafraza Teofila - grecki przekład Instytucji (Teophilus)
Ekloga - 726 na polecenie Leona III - prawo cywilne i karne o przeznaczeniu praktycznym
Bazyliki…
... zobacz całą notatkę

Komentarze użytkowników (0)

Zaloguj się, aby dodać komentarz